Zadania egzaminacyjne z języka polskiego. Matura 2015

Sposób przedstawiania intelektualistów (tekst)

3.8152173913043 1 1 1 1 1 Rating 76%

Spis treści

W jaki sposób w utworach literackich bywają przedstawiani intelektualiści? Omów zagadnienie, odwołując się do załączonej bajki Ignacego Krasickiego oraz do innych utworów literackich.

Artykuł zawiera przykładowe zadanie egzaminacyjne na maturę ustną z polskiego wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

Zadanie egzaminacyjne - matura ustna z języka polskiego (matura 2015)


Ignacy Krasicki

FILOZOF


Po stryju filozofie1 wziął jeden spuściznę,
Nie gotowiznę,
Tam, gdzie duch buja nad ciało,
Takich sprzętów bywa mało,
Ale były na szafach, w szafach słojków szyki,
Alembiki2,
Papierów stósy3,
Globusy
I na stoliku
Szkiełek bez liku,
A w końcu ławy
Worek dziurawy.
Wziął jedno szkiełko, patrzy, aż wór okazały.
Wziął drugie, a woreczek nikczemny4 i mały.
Westchnął zatem nieborak i rzekł: Wiem, dlaczego
Były pustki w dziurawym worku stryja mego:
Gdyby był okiem, nie szkłem, na rzeczy poglądał,
I on by użył, i ja znalazłbym, com żądał.

Ignacy Krasicki, Bajki, oprac. Z. Goliński, Kraków 1975.


 
1  Filozof  – chodzi tu o uczonego w ogóle; opisana w bajce pracownia należała, jak można sądzić  z wyposażenia, do alchemika, astronoma lub przyrodnika.
2  Alembik – naczynie do destylacji płynów.
3  Stósy – stosy.
4 Nikczemny – tu: nędzny, mizerny.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.