Zadanie maturalne z języka polskiego

Musée des Beaux Arts - Zinterpretuj wiersz W.H. Audena*

3.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 71%

Spis treści

Zadanie maturalne: Zanalizuj i zinterpretuj wiersz W. H. Audena Musée des Beaux Arts.

Zadanie maturalne, które ma posłużyć maturzystom do przygotowania się do pisemnej części matury z polskiego, na której wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania maturalnego (najlepiej: rozprawki, eseju) opartego na analizie załączonego do tematu fragmentu lektury (epika, dramat) lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania maturalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania maturalnego było zadanie maturalne stworzone przez CKE na potrzeby matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

 

W. H. Auden Musée des Beaux Arts - tekst wiersza

Musée des Beaux Art. – Muzeum Sztuk Pięknych

Co do cierpienia ci Starzy Mistrzowie

Nie mylili się nigdy. Jak dobrze poznali

Jego miejsce w życiu człowieka: to, że się zdarza,

Gdy ktoś inny je lub otwiera okno lub idzie przed siebie ospale;

To, że kiedy starsi czekają w żarliwej obawie

Na cudowne narodziny, zawsze muszą być

Dzieci, które nie chcą, by się wydarzyło, i jeżdżą na łyżwach

Gdzieś pod lasem, na stawie.

Nie zapomnieli nigdy,

Że nawet przerażające męczeństwo, by się spełnić, musi

Mieć kąt jakikolwiek, zaśmieconą dziurę,

Gdzie psy wiodą psie życie i koń kata

Ociera o drzewo swą niewinną skórę.

Na przykład w „Ikarze” Breughla: jak wszystko spokojnie

Odwraca się od nieszczęścia; może tylko rolnik

Usłyszał plusk i krzyk zapomniany,

Lecz dla niego nie był to wypadek ważny; słońce

Oświetlało, jak oświetlać winno, białe nogi znikające

W zielonej wodzie; a delikatny i kosztowny okręt, z którego na pewno widziano

Rzecz zdumiewającą, chłopca lecącego z nieba,

Musiał żeglować dalej i płynął, gdzie trzeba.

(Przełożył Jarosław Marek Rymkiewicz W.H. Auden Poezje, Kraków 1988) 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.