Zadanie maturalne z języka polskiego

Przypomnienie dawnej miłości. Omów oświeceniową koncepcję miłości

3.75 1 1 1 1 1 Rating 75%

Spis treści

Zadanie maturalneOmów oświeceniową koncepcję miłości w wierszu: Przypomnienie dawnej miłości F. Karpińskiego

Zadanie maturalne, które ma posłużyć maturzystom do przygotowania się do pisemnej części matury z polskiego, na której wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania maturalnego (najlepiej: rozprawkieseju) opartego na analizie załączonego do tematu fragmentu lektury (epikadramat) lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania maturalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania maturalnego było zadanie maturalne stworzone przez CKE na potrzeby matury z języka polskiego.

Franciszek Karpiński Przypomnienie dawnej miłości - tekst do zadania maturalnego

Pieśń pasterska

Potok płynie doliną,

Nad potokiem jawory;

Tam ja z tobą, Justyno,

Słodkie pędził wieczory.

Noc się krótka zdawała,

Żegnamy się z świtaniem,

Miłość sen nam zabrała:

Miłość żyje niespaniem.

Gdy świat zorza pobieli,

Każdy jawor znaczony,

Gdzieśmy z tobą siedzieli,

Karbowany imiony.

Nikt nie widział, nie szydził,

Niebo świadek jedyny!

Jam się nieba nie wstydził,

Miłość była bez winy.

Oczy w oczy patrzyły,

Ręka rękę ściskała,

Usta nam się złączyły,

Dusza z duszą gadała.

[...]

Oto przy tym strumieniu,

Oto przy tej jabłoni,

Wieleż razy w pragnieniu

Wodę piłem z jej dłoni?

Dziś, kiedy nas w swym gniewie

Los rozdzielił opaczny,

Znaki nasze na drzewie

Popsuł pasterz niebaczny.

I ślady się zmazały!

Las zarasta krzewiną!

Potok, drzewa zostały,

Ciebie nie masz, Justyno!...

(Franciszek Karpiński, Poezje wybrane, BN 1997)

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.