Zadanie maturalne z języka polskiego

Bogurodzica, Posłuchajcie bracia miła - obraz Maryi

4.1538461538462 1 1 1 1 1 Rating 83%

Spis treści

Zadanie maturalne: Jak w średniowieczu postrzegano Maryję? W swojej rozprawce wykorzystaj wnioski z analizy załączonych tekstów oraz wiedzy o kulturze średniowiecznej.

Zadanie maturalne, które ma posłużyć maturzystom do przygotowania się do pisemnej części matury z polskiego, na której wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania maturalnego (najlepiej: rozprawkieseju) opartego na analizie załączonego do tematu fragmentu lektury (epikadramat) lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania maturalnego.

 

Zadania do wykonania

1.  Zanalizuj i zinterpretuj temat.

2.  Postaw tezę

3.  Zanalizuj załączony do tematu tekst

  • określ kontekst utworu teoretyczno-literacki: rodzaj, gatunek, stosunek do konwencji, typ liryki
  • historyczny
  • kulturowy
  • intertekstualności
  • określ sytuację w utworze podmiot liryczny
  • nadawca
  • odbiorca
  • komunikat
  • sporządź notatkę ze szczegółowej analizy tekstu
  • odnajdź cechy stylistycznego ukształtowania tekstu i określ funkcję poszczególnych środków artstycznych

4.  Odnajdź inny tekst, ktorego bohaterką jest Maryja i zanalizuj go

5.  Zastanów się nad obrazem Maryi w kulturze polskiej, europejskiej i jego ewentualnmi zmianami związanymi z upływem czasu

6.  Sformułuj wniosek (związany z tezą i odpowiadający na pytania dlaczego i co z tego wynika)

Teksty literackie

Tekst "Posłuchajcie bracia miła"

Tekst "Bogurodzicy"

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.