Motywy literackie na ustnej maturze z języka polskiego

Motyw powstania narodowego

3.6 1 1 1 1 1 Rating 72%

Spis treści

Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce

 

Przykładowa bibliografia, do której warto sięgnąć przygotowując się do prezentacji maturalnej z języka polskiego (Matura ustna) lub pisząc pracę, której temat wykorzystuje topos insurekcji, powstania (zbrojnego, narodowego, kościuszkowskiego, krakowskiego, listopadowego, styczniowego, śląskiego, warszawskiego, wielkopolskiego) w literaturze, malarstwie, filmie...

 

 

 

 

Literatura - motyw powstania narodowego:

 1. Asnyk Adam W dwudziestopięcioletnią rocznice powstania 1863 roku
 2. Baczyński Krzysztof Kamil Elegia o... chłopcu polskim
 3. Baczyński Krzysztof Kamil Pokolenie
 4. Baczyński Krzysztof Kamil Z głową na karabinie
 5. Bartoszewski Władysław Dni walczącej Stolicy: Kronika Powstania Warszawskiego
 6. Bender Ryszard Żydzi a powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty
 7. Berg Nikołaj Wasiljewicz Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r.
 8.  Bertold MerwinŻydzi w powstaniu 1863 r.
 9. Białoszewski Miron Pamiętnik z powstania warszawskiego
 10. Borejsza J. W. Wokół stereotypu polskiego powstańca
 11. Borkiewicz Adam Powstanie warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej
 12. Bratny Roman Kolumbowie. Rocznik 20 
 13. Bryll ErnestRzecz listopadowa
 1. Buczkowski Leopold Powstanie na Żoliborzu
 2. Callier Edmund Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831...
 3. Ciechanowski Jan Mieczysław Powstanie warszawskie : zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego
 4. Davies Norman Powstanie 44
 5. Delavigne Casimir Warszawianka
 6. Diariusz sejmu z r.1830-1831
 7. Droga przez półwiecze oprac. Leon Urbański
 8. Faleński Felicjan Morituri te salutant
 9. Frankowski Feliks Cześć polskiej ziemi, cześć!
 10. Gołba Z. Rozwój władz Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego
 11. Goszczyński Seweryn Przy sadzeniu róż
 12. Hajduk RyszardGóra Św. Anny
 13. Henzel Władysław, Sawicka Irena Powstanie Warszawskie: bibliografia selektywna. Tom 1, Tom 2, Tom 3
 14. Janion Maria, Żmigrodzka Maria Romantyzm i historia
 15. Jerzy Łojek Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne
 16. Jesionowski AlfredPlebiscyt i powstania śląskie w polskiej literaturze pięknej
 17. Jędruszczak Tadeusz Górny Śląsk w 1920 r. Drugie powstanie Śląskie
 18. Jędruszczak Tadeusz Plebiscyt i trzecie powstanie śląskie
 19. Kieniewicz Stefan Powstanie styczniowe
 20. Kieniewicz Stefan Warszawa w powstaniu styczniowym
 21. Kieniewicz Stefan, Zahorski Andrzej, Zajewski Władysław Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe
 22. Kirchmayer Jerzy Powstanie warszawskie
 23. Klimaszewski Tadeusz Verbrenungskommando Warschau 
 24. Komorowski Krzysztof Bitwa o Warszawę '44: militarne aspekty Powstania Warszawskiego
 25. Konopnicka Maria Żałoba
 26. Krall HannaZdążyć przed Panem Bogiem
 27. Kunert Andrzej Krzysztof, Walkowski Zygmunt Kronika Powstania Warszawskiego
 28. Lechoń Jan Iliada
 29. Lewak Antoni Polska działalność dyplomatyczna w 1863-1864 r. Zbiór dokumentów
 30. Łubieński Tomasz Bić się czy nie bić?
 31. Mickiewicz Adam Dziady część III
 32. Mickiewicz Adam Oda do młodości
 33. Mickiewicz Adam Pan Tadeusz
 34. Mickiewicz Adam Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta
 35. Mickiewicz Adam Śmierć Pułkownika
 36. Mochnacki MaurycyPowstanie narodu polskiego w latach 1830-1831
 37. Orzeszkowa ElizaGloria victis
 38. Orzeszkowa Eliza Nad Niemnem
 39. Popiołek KHistoria Śląska - od pradziejów do 1945 roku
 40. Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, pod red. W. Zajewskiego
 41. Powstanie styczniowe 1863-1865. Wrzenie, Bój. Europa. Wizje red. Sławomir Kalembka
 42. Prus Bolesław Omyłka
 43. Przygoński Antoni Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r. t. 1-2
 44. Ramotowska Franciszka Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864
 45. Ramotowska Franciszka Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, cz. 1-2
 46. Ramotowska Franciszka Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830/1831 r.
 47. Reymont Władysław Stanisław Chłopi
 48. Rostocki W. Rola wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym. Studium historyczno-prawne
 49. Sawicka Irena Powstanie Warszawskie 1944: bibliografia tom 4 i 5
 50. Słowacki JuliuszKordian
 51. Słowacki Juliusz Sowiński w okopach Woli
 52. Spiskowcy i partyzanci 1863 roku red. Stefan Kieniewicz
 53. Stanulewicz Maksymilian Sądy i prawo w Powstaniu Styczniowym
 54. Suchodolski Rajnold Dalej bracia do bułata
 55. Suchodolski Rajnold Mazurek 3 mają
 56. Suchodolski Rajnold Polonez Kościuszki
 57. Suchodolski Rajnold Śpiew
 58. Szarota Tomasz Dyktatura Langiewicza a przystąpienie białych do powstania
 59. Świętochowski Aleksander My i wy
 60. Świrszczyńska Anna Budując barykadę
 61. Tarczyński Marek Generalicja powstania listopadowego
 62. Wojciechowski Konstanty Przewrót w umysłowości i literaturze polskiej po roku 1863
 63. Wrotnowski Feliks Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831
 64. Wybór źródeł do powstania listopadowego oprac. J. Dutkiewicz
 65. Wyspiański Stanisław Wesele
 66. Zaborowski Aleksander Wojna na Litwie w roku 1831
 67. Zieliński H. Pozycja Polski na arenie międzynarodowej
 68. Zieliński H. Rola powstania wielkopolskiego oraz powstań śląskich w walce o zjednoczenie ziem zachodnich z Polską (1918-1921)
 69. Znamirowska Janina Liryka Powstania Listopadowego
 70. Żeromski Stefan Wierna rzeka
 71. Żeromski Stefan Echa leśne
 72. Żeromski Stefan Mogiła. Listy i notatki Maurycego Zycha
 73. Żeromski Stefan Rozdziobią nas kruki, wrony...

 

Jak analizować wiersz (i interpretować)?

Środki poetyckie

Jak analizować epikę?

Jak analizować powieść?

Jak analizować dramat?

Słownik pojęć związanych z dramatem

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.