Umiejętność mówienia w języku polskim

Na dział: Mówienie składa się wiedza z następujących dyscyplin: retoryka, recytacja, emisja głosu, zasady wymowy.

Retoryka to dział, w którym udostępniono podstawy retoryki: przemówienie (jak wygłaszać, jak napisać), mowa retoryczna (budowa, rodzaje), argumenty, figury retoryczne, styl retoryczny.

Dział recytacja zawiera informacje i ćwiczenia związane z recytacją, artykuły o tym jak wybierać tekst do recytacji, jak recytować oraz przykłady tekstów fantastycznie nadających się do recytacji.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.