Notatka z lekcji

Notatka. Jak napisać notatkę?

3.9305993690852 1 1 1 1 1 Rating 79%

Notatka. Jak napisać notatkę? Jak pisać notatki?

Co to jest notatka?

notatka to krótki tekst napisany w celu zapamiętania czegoś, podania dla wiadomości

To jak napisane notatki masz w zeszycie, decyduje o tym, jak się uczysz.

 

Jaka musi być dobra notatka?

 • informacyjna, skondensowana
 • logiczna
 • czytelna
 • atrakcyjna graficznie
 • przejrzysta
 • otwarta na dopiski i uzupełnienia

 

Słuchaj aktywnie - to ważne dla notatki

Słuchaj tego, co się mówi.

Zwracaj uwagę na to, jak wykładowca mówi (intonacja, akcent, powtórzenia, gestykulacja).

Wychwytuj ważne informacje, ignoruj nieistotne.

W razie wątpliwości pytaj.

Pytaj, dyskutuj – bierz udział w lekcji.

Zapisuj na marginesie skojarzenia, wnioski, spostrzeżenia, uwagi, zadania do zrobienia, kluczowe pojęcia.

Jak notować?

Idź na skróty

Zawsze stosuj skróty, skrótowce, anagramy itp. zamiast całych wyrazów lub wyrażeń (nie zmieniaj zapisu – musisz przecież umieć je odczytać po kilku tygodniach, miesiącach, latach). Oszczędzisz, czas, energię, tusz i papier. Same korzyści.

Używaj krótszych wyrazów, wyrażeń z innych języków (szczególnie dobrze nadaje się do tego język angielski), które znasz. (nie tylko szybciej notujesz, ale uczysz się n. języka angielskiego)

Potrzebujesz przestrzeni

Zostaw sobie szeroki margines na kartce (na późniejsze informacje, spostrzeżenia, pytania, wątpliwości, uwagi)

Liczy się wygląd

Wyróżniaj graficznie fragmenty. Stosuj akapity, podakapity, bloki, przerwy między partiami tekstu itp.

Stosuj DUŻE LITERY, różne kolory, podkreślenia, ramki itp., aby wyróżnić najważniejsze treści.

Wymyśl swój kod notowania (graficzne symbole, które będą oznaczały treści, wskazywały relacje pomiędzy nimi itp. np. strzałki, matematyczne znaki, interpunkcyjne itp.) zawsze go stosuj i nigdy nie zmieniaj.

Odnajduj i wyróżniaj kluczowe dla lekcji słowa.

Myśl

Nie cytuj, ale parafrazuj słowa wykładowcy. Dzięki temu powtarzasz i lepiej zapamiętujesz dany materiał; skracasz go wyrzucając zbędne detale; upewniasz się, że rozumiesz informacje).

Oszczędzaj słowa, ale dbaj o sens. Gdy zastosujesz nadmierny skrót teraz, potem nie odczytasz notatki lub będzie to trudne.

Rysuj

Kiedy się tylko da rysuj schematy, rysunki, mapy. Dzięki takim konkretom, obrazom łatwiej zapamiętasz skomplikowane informacje, procesy. Notatka będzie łatwiejsza do zapamiętania.

Stosuj różnorodne formy notatki

Nigdy nie korzystaj tylko z jednej formy notatki, każda bowiem ma swoje zalety i wady. Jedne lepiej nadają się do notowania takich treści, drugie – innych. Jedne formy bardziej Ci odpowiadają, inne mniej. Pamiętaj notatka ma Ci pomóc w utrwaleniu wiedzy i jej przypomnieniu w krótkim czasie i minimalnym wysiłkiem.

 • krótkie adnotacje (opisy, uwagi) zapisywane w blokach, akapitach
 • plan (wielostopniowy: cyfry rzymskie, arabskie, podpunkty, myślniki)
 • schemat (bloki tekstu ułożone w logicznym porządku i połączone strzałkami określającymi związki pomiędzy nimi)
 • mapa myśli (sposób rozrysowania centralnego problemu na podproblemy – bogaty w rożne graficzne elementy)
 • tabela (przydatna tam, gdzie mowa o dwóch, trzech lub czterech alternatywach, perspektywach, grupach, etapach)

Baw się!

Im śmieszniejsza, ciekawsza będzie Twoja notatka, tym lepiej ją zapamiętasz. Rysunki obok notatek muszą, choćby w najmniejszym stopniu, ale jednak komponować się z treścią, aby pomagały.

Dobrze kończ notatkę

Zadbaj aby na końcu notatki wyciągnąć wnioski, podsumować główne myśli.

Zajmij własne stanowisko.

Oceń materiał.

Zastanów się jak możesz zdobyte informacje wykorzystać w praktyce.

 

Powtórz informacje w notatce!!!

 • Bardzo ważne jest powtórzenie zdobytych informacji w ciągu 10 minut po lekcji. Wykorzystaj przerwę na szybką lekturę notatki (możesz ją wtedy uzupełnić o to, co Ci się jeszcze przypomniało)
 • Kolejne niezwykle istotne powtórzenie musi się odbyć w ciągu tego samego dnia. Możesz to zrobić po powrocie do domu, ale możesz również w drodze ze szkoły. Najlepiej, gdy powtórzysz materiał wieczorem przed snem.
 • Dla upewnienia się zajrzyj jeszcze do notatek na drugi dzień.
 • Koniecznie przejrzyj notatki przed lekcją np. w drodze do szkoły.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.