Cechy twórczości, biografia, twórczość (dorobek literacki), bibliografia

Naborowski Daniel

3.25 1 1 1 1 1 Rating 65%

Daniel Naborowski

Daniel Naborowski urodził się w 1573 roku w Krakowie. Wywodził się z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Jego ojciec był aptekarzem w Krakowie. Był wyznawcą kalwinizmu i prowadził aktywne życie religijne. Najprawdopodobniej w Krakowie pobierał swoje pierwsze nauki. Naborowski uczył się w wielu miejscach za granica, w ciągu 12 lat przebywał w różnych europejskich uniwersytetach min. w:

 • -Wittenberdze (1590-1593r.)
 • -Bazylei (studia medyczne ukończył w 1595)
 • -Orleanie (prawo)
 • -Strasburgu (kontynuacja studiów prawniczych od 1596)
 • -Padwie (w 1602, nauczał go tam Galileusz)

Był najbardziej wykształconym spośród polskich twórców barokowych. Mówił swobodnie po włosku, francusku i niemiecku oraz znał łacinę i grekę.

Daniel Naborowski w czasie studiów w Strasburgu nauczał języków obcych Janusza Radziwiłła, a w 1602 został jego sekretarzem, wziął z nim udział rokoszu Zebrzydowskim.. W 1610 podróżował po Europie (zwiedził Niemcy, Szwajcarię, Anglię, Francję, Włochy)brał udział w misjach politycznych księcia, role sekretarza pełnił do czasu śmierci Księcia ,potem w 1620 ożenił .W 1633 został hetmanem Krzysztofa Radziwiłła, następnie umacniał Religie kalwińską na Litwie. W 1637 był sędzią grodzkim w Wilnie. Tam też potem z cała rodzinną zamieszkał i w 1640 zmarł

Cechy twórczości

Daniel Naborowski to poeta i tłumacz o niemałym talencie, jednak twórczość poetycka była zawsze marginesem jego życiowej działalności. Zgodnie z tendencjami epoki prawie nie publikował swoich dzieł, więc większa część jego spuścizny literacka pozostała w rękopisach. W poezji Naborowskiego dostrzegalny jest kryzys kultury polskiej XVII wieku, wyrażający się między innymi w świadomości, że poezja nie może wpływać na rzeczywistość. W jego twórczości przede wszystkim eksponuje się paradoksy istnienia. Pisał epitafia, treny, erotyki, fraszki, sięgał także po kunsztowne formy sonetu oraz echa. Stworzył też cykl panegirycznych listów poetyckich do Krzysztofa i Janusza Radziwiłłów. Tłumaczył z kilku języków: z łaciny, włoskiego, francuskiego i niemieckiego. Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w świecie podlegającym przemijaniu, poszukiwał wartości, które nadają sens ludzkim wysiłkom.

 

Dorobek literacki:

 • ŁOWY
 • MIŁOŚCI WSZYTKO RÓWNO
 • OMNIA, SI PERDAS FAMAM ETC.
 • DO JEDNEJ
 • RESPONS NIESPODZIEWANY
 • OSZUKANIE
 • NA P. CIOŁKA
 • JEZUITA
 • DO ZŁEJ BABY
 • MARNOŚĆ
 • ZŁA ŻONA
 • DO JEDNEJ O KUPIDYNIE
 • EPITAFIUM JANOWI KOCHANOWSKIEMU, POECIE POLSKIEMU
 • BANKIET IN FOLIO
 • DO ALEKSANDRY
 • DO TEJŻE
 • DO KUPIDYNA O TEJŻE
 • DO KSIĘCIA IMCI KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA...
 • NA OCZY KRÓLEWNY ANGIELSKIEJ...
 • CIEŃ PRZYPISANY KS. KS. J. M. JANUSZOWI RADZIWIŁŁOWI...
 • IMPREZA: CALANDO POGGIANDO, TO NA DÓŁ, TO DO GÓRY
 • KRÓTKOŚĆ ŻYWOTA
 • NA TOŻ
 • ŁAZARZ DO BOGACZA
 • CNOTA GRUNT WSZYTKIEMU
 • VOTUM

Bibliografia:

 1. Autor nieznany. Daniel Naborowski [online]. Dostępny w Internecie: http://j_uhma.republika.pl/naborowski.html
 2. Bartosz Charachajczuk. Daniel Naborowski [online]. Dostępny w Internecie: http://www.polskina5.pl/daniel_naborowski
 3. Autor nieznany. Daniel Naborowski [online]. Dostępny w Internecie: http://www.sciaga.pl/tekst/542-1-daniel_naborowski
 4. Beata Górka-Winter. Daniel Naborowski - Nota biograficzna [online]. Dostępny w Internecie: http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/1416/
 5. Autor nieznany. Daniel Naborowski [online]. Dostępny w Internecie: http://portalwiedzy.onet.pl/60127,,,,nab...ki_daniel,haslo.html
 6. Autor nieznany. Charakterystyka twórczości Daniela Naborowskiego [online]. Dostępny w Internecie: http://naborowski.klp.pl/a-6461.html
 7. Autor nieznany. Daniel Naborowski - biografia [online]. Dostępny w Internecie: http://naborowski.klp.pl/a-6460.html
 8. Autor nieznany. „Marność” Daniela Naborowskiego [online]. Dostępny w Internecie: www.bryk.pl/teksty/liceum/jezyk_polski/b...a_naborowskiego.html
 9. Autor nieznany. Daniel Naborowski [online]. Dostępny w Internecie: http://pl.shvoong.com/books/biography/17...5-daniel-naborowski/
 10. Autor nieznany. Twórczość poety barokowego Daniela Naborowskiego [online]. Dostępny w Internecie: www.bryk.pl/teksty/liceum/język_polski/...a_naborowskiego.html
 11. Autor nieznany. Motyw vanitas w utworach Daniela Naborowskiego ("Krótkość życia"; "Marność"; "Do Anny") [online]. Dostępny w Internecie: www.bryk.pl/teksty/liceum/język_polski/...rność_do_anny.html
 12. Autor nieznany. Twórczość Daniela Naborowskiego. Motyw vanitas [online] .Dostępny w Internecie: http://www.bryk.pl/teksty/liceum/język_polski/...o_motyw_vanitas.html
 13. Autor nieznany. Daniel Naborowski [online]. Dostępny w Internecie: http://republika.pl/gacek33online/03poeci/04bar...aniel_naborowski.htm
 14. Autor nieznany. Daniel Naborowski (1573-1640) [online] .Dostępny w Internecie: http://esciagi.info.pl/opracowanie/danie...owski-1573-1640.html
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.