Cechy twórczości, biografia, twórczość (dorobek literacki), bibliografia

Słowacki Juliusz

4.0727272727273 1 1 1 1 1 Rating 81%

Juliusz Słowacki                                                                            Juliusz Słowacki - biografia 

Juliusz Słowacki (herbu Leliwa) urodził się 4 września 1809r. w Krzemieńcu w południowo-wschodniej części dawnej Rzeczypospolitej. Ojciec Euzebiusz był profesorem literatury. Uczył w Liceum Krzemienieckim i w Uniwersytecie Wileńskim. Matka Słowackiego, Salomea, była osobą o dużej kulturze literackiej i osobistej, po śmierci męża zajmowała się wychowywaniem syna.

W 1818, dzięki licznym znajomościom wśród wysoko postawionych elit, Salomea wyszła za mąż po raz drugi, za lekarza Augusta Bécu.
Matka przyszłego poety prowadziła coś na kształt salonu literackiego, dzięki czemu Juliusz miał w dzieciństwie i wczesnej młodości szeroki kontakt z ówczesną elitą intelektualną, zwłaszcza z kręgu Uniwersytetu Wileńskiego.

Na początku września 1811 roku państwo Słowaccy wraz z dwuletnim Juliuszem przenieśli się z Krzemieńca do Wilna
Jesienią 1819 roku, w początkach roku szkolnego, Słowacki wstępuje do pierwszej klasy gimnazjum przy imperatorskim uniwersytecie wileńskim.Była to szkoła, w której wykładali najświatlejsi i najlepsi pedagogowie. Wśród nauczycieli był między innymi wykładowcą literatury polskiej Ignacy Szydłowski.

W lipcu 1825 roku Słowacki ukończył gimnazjum wileńskie. W latach 1825-1828 studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim.

Po zakończeniu studiów wyjechał do Krzemieńca, gdzie kilka miesięcy przebywał z matką.
W 1829 roku przyjechał do Warszawy, gdzie 30 marca podjął pracę jako aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

W marcu 1831 roku Słowacki opuścił Warszawę. Zatrudniony w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego, wyjechał do Drezna, skąd udał się jako kurier dyplomatyczny do Anglii. Śpiesznie odbyta podróż przez Niemcy i Francję rozpoczęła okres emigracyjny w życiu poety.

1831 zatrudniony w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego, wyjechał do Drezna, skąd udał się jako kurier dyplomatyczny do Londynu i Paryża, gdzie osiadł po zakończeniu misji.

W 1832-1836 przebywał w Genewie(Szwajcaria), gdzie wydał trzeci tom Poezji.
Herb Słowackiego
W 1836 odbył podróż do Włochy, gdzie nawiązał kontakt z Zygmuntem Krasińskim.

W latach 1836-37 podróżował po Grecji, Egipcie, Palestynie i Syrii. Owocami tej podróży są m.in. dzieła Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu czy Ojciec zadżumionych.

W 1838 powrócił do Paryża, gdzie pozostał już na stałe. Rok później pojawiły się dwie tragedie, napisane jeszcze w Szwajcarii (przeredagowana Balladyna i Lila Weneda z dołączonym do niej Grobem Agamemnona.

Słowacki w 1842 roku dołączył do Koła Sprawy Bożej założone przez Andrzeja Towiańskiego. Spotykał się tam m.in z A. Mickiewiczem. Z Koła odszedł w listopadzie 1843.

Rok 1844 to początek mistycznego okresu w twórczości Słowackiego. Powstały wtedy m.in. takie dzieła jak Sen srebrny Salomei, Ksiądz Marek, Genezis z Ducha i Król - Duch

Słowacki zamierzał uczestniczyć w Powstaniu Poznańskim, które wybuchło w 1848 roku, będące częścią ogólnopolskiego planu powstania narodowego w czasie europejskiej Wiosny Ludów. Nie zrealizował swojego postanowienia, ale za to po raz ostatni spotkał się z swoją matką we Wrocławiu.

Po powrocie do Paryża zmarł 3 kwietnia 1849 roku.

 

 

 

O śmierci i po śmierci: 

Zmarł na gruźlicę.
Został pochowany na cmentarzu Montmartre.
Szczątki Słowackiego zostały przywiezione do Polski 14 czerwca 1927 roku, na polecenie marszałka Józefa Piłsudskiego.
Spoczął w Krypcie Wieszczów Narodowych obok Mickiewicza na Wawelu.
Pierwotny grób można oglądać na Cmentarzu Montmartre.

Ciekawostki
Utrzymywał się z swoich inwestycji na paryskiej giełdzie - nigdy nie pracował fizycznie.
Nigdy się nie ożenił.
Kordian miał być trylogią, która nie została ukończona ze względu na śmierć autora.                                                                                                                      Charakterystyka:


Słowacki nie był człowiekiem o postury boksera wagi ciężkiej.Przywołując tekst książki Zbigniewa Sudolskiego Pt.”Słowacki” można domyślać się jaką sylwetkę miał Juliusz : „Powierzchowność miał bardzo niepospolitą:budowa ciała wątła,mało rozwinięta z jednym ramieniem nieco podniesionym,z piersią zapadłą i wychudłymi rękami,ukoronowana była głową kształtną o wyniosłym czole,spod którego świeciły ogromne czarne oczy,patrzące tak głęboko i wyraziście,iż wzrokiem jednym mógłby całe poemata wypowiadać"

Ów wielki poeta miał dobre serce i spokojną duszę którą starał się ,chociaż odrobinę pocieszać innych pogrążonych w smutku,aby wróciła do nich chęć życia.Juliusz Słowacki
Jako dziecko Juliusz nie miał zbyt wielu rówieśników ,zwłaszcza gdy poszedł do gimnazjum mając dziesięć lat.Było to spowodowane iż wychowywał się w towarzystwie kobiet,przez co nie umiał nawiązac kontaktu ze szkolnymi kolegami.

Słowacki już jako młody człowiek szanował utwory literackie i odnosił się do nich z szacunkiem.Kiedy jego ojczym w zabawny sposób czytał „Dziady”,młody poeta nie był z tego zadowolony.Słowackiego cechował patriotyzm,który przejawił się gdy przyjechał do Warszawy,aby objąć bezpłatną posadę aplikanta w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.Tu zastał go wybuch powstania listopadowego.Słowacki napisał wtedy cztery wiersze wzywające do boju i głoszące hasła wolności,niepodległości i republikanizmu.

Słowackiego widziano jako człowieka chorowitego i o słabym charakterze, zgorzkniałego i stale poirytowanego z powodu słabego lub niechętnego odbioru jego dzieł. Przy tym ponad miarę ambitnego, bo pragnącego rywalizować w słowie poetyckim z samym Mickiewiczem. I taki krzywdzący stereotyp utrwalił się na długo w pamięci zbiorowej.Tymczasem odbył on długą i wyczerpującą podróż do Włoch, Grecji, Egiptu, Syrii, Libanu, wymagającą wytrwałości, siły fizycznej i psychicznej odporności.

Przy tym wszystkim Słowacki był człowiekiem, którego w pierwszym rzędzie interesowały świat i człowiek. W świecie i w ludzkim podmiocie szukał zasady, która jest ich podstawą. Być może wpływ na to miało zagrożenie śmiertelną chorobą, jaką wówczas była gruźlica, na którą umarł jego ojciec.

 
                                                                                                              Cechy twórczości


Początki jego twórczości przesiąknięte były myślą klasycystyczną, co mogło być spowodowane uwielbieniem klasycyzmu w domu poety. Słowacki fascynował się takimi twórcami jak Wolter, Kartezjusz czy Bacon. W jego utworach z tego okresu zauważalny jest pogląd deizmu, wojen religijnych. (Midowe, Maria Stuart)


Motywy patriotyczne u Słowackiego

Juliusz Słowacki jako wieszcz narodowy w większości swoich utworów poruszał temat ojczyzny. Przejawiało się to na różne sposoby między innymi w podanych niżej utworach:

W Anhellim pokazane zostaje uciemiężenie narodu polskiego podczas zsyłek na Sybir, mające wyzwolić w narodzie myśl patriotyczną.

W dramacie Kordian Słowacki przedstawia drogę, którą winni kroczyć Polacy. Główny bohater w kluczowym momencie utworu przechodzi przemianę wewnętrzną i postanawia wrócić do ojczyzny i walczyć o niepodległość. Autor tworzy tutaj ideę winkelriedyzmu, czyli poświęcenia jednostki dla dobra ogółu

W utworze Sowiński w okopach woli Słowacki opisuje śmierć polskiego generała, podczas obrony kościółka na woli przed Rosjanami. Tworząc z niego jednocześnie męczennika za wolność narodu.
Sowiński w okopach woli
W swoim lirycznym testamencie Testament mój Słowacki podkreśla to, iż sam nie zaniedbał obowiązku patriotycznego wobec ojczyzny. Przywołuje topos ojczyzny jako tonącego okrętu i pokazuje siebie jako tego, który na tym okręcie pozostał do końca. Jednocześnie nawołuje innych by nie tracili nadziei w niepodległość Polski.

W Grobie Agamemnona autor wytyka swojemu narodowi, iż tchórzy w obliczu zagrożenia. Porównuje wielkie bitwy antyczne, oraz wielką porażkę pod Cheroneą i to do niej porównuje postawę polaków mając nadzieję na to, że utwór trafi do społeczeństwa i wyzwoli chęć walki za ojczyznę.

Mistycyzm u Słowackiego:

W Kordianie mistycyzm przejawiał się przede wszystkim w przygotowaniu, gdzie występowały czarownice oraz diabły oczekujące północy, i tworzące sylwetki przywódców powstania listopadowego oraz dalej przy samym spisku koronacyjnym, gdy Kordian usiłuje zabić cara, a diabeł go powstrzymuje, a także w szpitalu dla obłąkanych, gdzie Kordiana odwiedza diabeł pod postacią doktora.

W Królu-Duchu jak sam tytuł wskazuje bohaterem jest Duch będący tworem nadosobowym wcielającym się w kolejnych władców polskich.

Także Nowa Dejanira posiada wątki mistyczne takie jak oczyszczeniem ofiarowanie czy odkupienie. Miłość Jana i Diany ukazana jest przeciwstawnie do łapczywego uniesienia Fantazego i Idalii. Jednak ofiarna śmierć Majora okazuje się mieć oczyszczający wpływ na tę parę.

W Księdzu Marku tytułowy bohater występuje w roli proroka, potrafi przewidywać zdarzenia, które mają dopiero nastąpić. W całym utworze występuje mistyczna walka dobra ze złem.

Motyw pielgrzyma:

W "Hymnie" ("Smutno mi Boże!") autor dał wyraz swojej tułaczce i tęsknocie za krajem. Przywoływane są wspomnienia z polski oraz rzeczy, które na emigracji o ojczyźnie przypominają.

W Anhellim ukazana jest wędrówka głównych bohaterów przez Sybir, co także nawiązuje do motywu tułaczki.

Także w Kordianie główny bohater podjął się podróży, która miała mu dać odpowiedź na cel istnienia.

W wierszu "Rozłączenie" podmiot liryczny nazywa siebie biednym tułaczem, którego szczęśliwa gwiazda zgasła i wyrusza w podróż, która chociaż zachwyca i dostarcza fascynujących doznań, rodzi uczucie tęsknoty za pozostawionymi gdzieś daleko ludźmi i miejscami.


Motywy astralne w twórczości słowackiego:
C. D. Friedrich, Podróżnik po morzu chmur

(Juliusz Słowacki - Kordian-przygotowanie)

„SZATAN:
(...) Lecz księżyc zabłysnął dwurożny, 
Czas przystąpić do dzieła...”

(Juliusz Słowacki – Żmija)
„Bez ludzkiej pomocy, czarami szatana,
Odwraca pierś złotem ozdobną straszydłem,
I boki jej księżyc bladawy oświeca.

Trzdzieście paszcz widać przy blasku księżyca,
Skąd wkrótce ognistem wyleci zgon skrzydłem...7”


W obu wyżej wymienionych przypadkach księżyc zwiastuje złowrogie, szatańskie rzeczy. W Kordianie rozpoczyna się obrzęd Przygotowania. Natomiast przytoczony fragment „Żmiji” zapowiada wojnę.

(„Jak dawniej - oto stoję na ruinach...”)
„Ktoś by rzekł, o Boże,
że tak cudownie dzień zapowiedziany
Jutrzenki rożą - ma być o wieczorze
Dniem ostatecznej na globie przemiany,
że te - o, gwiazdy takie migające,
(...) Będą... ale nie - ja myślą nie trącę
O te ogromne duchowe majestaty”

(Odpowiedź na „Psalmy przyszłości)
„Z komet, z meteorów cyfer
Czytaj przyszłość, wieszczu młody13”Ukazuje tu się mistyczna moc gwiazd, w którą Słowacki często ukazywał w swoich utworach, a także nawiązanie do astrologii.


Stylizacja biblijna:

Bardzo głęboki wyraz stylizacji biblijnej Juliusz Słowacki ukazał w swoim poemacie "Anhelli", który został wystylizowany na przypowieść biblijną. Był on odpowiedzia „Księgi narodu polskiego” A.Mickiewicza


                                                                                                                   Dorobek literacki


rok 1830 - "Hugo" - anonimowy debiut Juliusza Słowackiego powieść bajroniczna, krzyżacka
rok 1830 - "Arab" - poemat
rok 1830 - "Jan Bielecki" - powieść poetycka
rok 1830 - "Maria Stuart" - dramat
rok 1830 - "Bogarodzico, Dziewico!" - hymn
rok 1830 - "Oda do wolności" - oda
rok 1831 - "Żmija" - powieść poetycka
rok 1832 - "Lambro" - powieść poetycka
rok 1832 - "Duma o Wacławie Rzewuckim" - wierz
rok 1832 - "Beatrix Cenci" - fragmenty w języku francuskim, dramat
rok 1832-33 - "Godzina myśli" - poemat
rok 1833 - "Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny" - dramat
rok 1834 - "Balladyna" - dramat
rok 1835 - "Rozłączenie" - wiersz
rok 1835 - "Horsztyński" - dramat
rok 1836 - "Smutno mi, Boże!" - hymn
rok 1836-39 - "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu" - poemat
rok 1838 - "Anhelli" - poemat
rok 1838 - "Ojciec zadżumionych" - poemat
rok 1838 - "Wacław" - poemat
rok 1839 - "Grób Agamemnona" - wiersz
rok 1839 - "Lilla Weneda" - dramat
rok 1839 - "Mazepa" - dramat
rok 1839-40 - "Testament mój" - wiersz
rok 1840 - "Na sprowadzenie prochów Napoleona" - wiersz
rok 1841 - "Pogrzeb kapitana Mayznera" - wiersz
rok 1841 - "Jan Kazimierz" (fragmenty) - dramat
rok 1841-46 - "Beniowski. Poema" - poemat
rok 1842 - "Tak mi, Boże, dopomóż" - wiersz
rok 1842 - "Złota czaszka" (fragmenty) - dramat
rok 1843 - "Ksiądz Marek" - dramat
rok 1843 - "Książę niezłomny" - dramat
rok 1843 - "Sen srebrny Salomei" - dramat
rok 1844 - "Sowiński w okopach Woli" - wiersz
rok 1844 - "W Pamiętniku Zofii Bobrówny" - wiersz
rok 1844 - "Genezis z Ducha" - poemat
rok 1844 - "Agezylausz" (fragmenty) - dramat
rok 1844 - "Fantazy" - dramat
rok 1844-45 - "Zawisza Czarny" (fragmenty) - dramat
rok 1845 - "Samuel Zborowski"(fragmenty) - dramat
rok 1845-46 - "Odpowiedź na "Psalmy przyszłości"" lub "Do autora "Trzech psalmów"" - wiersz
rok 1845-49 - "Król-Duch" - poemat
rok 1848 - "Pośród niesnasków Pan Bóg uderza..." - wiersz
rok 1848 - "Uspokojenie" - wiersz


                                                                                                                      Bibliografia


Literatura:


"POLSKA JEJ DZIEJE I KULTURA OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO CHWILI OBECNYCH" TOM III

Paweł Herz "Portret Słowackiego"

Joanna Knaflewska, Wiesław Kot Księga kultury polskiej Wydawnictwo Publicat
ISBN 978-83-245-1477-9

Zbigniew Sudolski Juliusz Słowacki - opowieść biograficzna; Wydawnictwo: Ludowa spółdzielnia wydawnicza; Warszawa 1978

Donata Dominik-Stawicka, Ewa Czarnota Język polski Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Romantyzm 3. ; Wydawnictwo Operon. ; Gdynia 2007 ; ISBN: 978-83-7461-460-3 Strony www:


Autor:Barakus. Juliusz Słowacki-biografia. Miejsce publikacji: 2 czerwiec 2003 21:14 Dostępny w Internecie: nauka.katalogi.pl/Juliusz_S%C5%82owacki__biografia-t1939.html

Autor: : - ). Życie i twórczość Juliusza Słowackiego.Opublikowano:wrzesień 25, 2008
Dostępny w Internecie:pl.shvoong.com/books/biography/1841789-%...za-s%C5%82owackiego/

Autor:Zielona .Juliusz Słowacki. Data publikacji :2004-02-29. Dostępny w Internecie:sciaga.nauka.pl/index.php/id=index/dept=...Juliusza_Slowackiego

Jiuliusz Słowacki Data publikacji:2006 rok.Dostępny w Internecie :www.polona.pl/dlibra/collectiondescription2?dirids=8

Motywy astralne w twórczości Juliusza Słowackiego. Dostępność w Internecie: www.labirynty-mysli.pdg.pl/Slowacki.pdf

Juliusz Słowacki. Dostępność w Internecie: pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Słowacki

Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych. Dostępność w Internecie: pl.shvoong.com/humanities/494431-tw%C3%B...iego-by%C5%82a-jest/

Norbert Kur. Życie i twórczość Juliusza Słowackiego. Mosina 2005. Dostępność w Internecie: www.republika.pl/zespol_wodziczki/publikacje/juliusz.pdf

Cyfrowa biblioteka narodowa. Juliusz Słowacki.; Dostępność w Internecie: www.polona.pl/dlibra/collectiondescription2?dirids=8#3

Kulturalna Polska. Juliusz Słowacki.; Dostępność w Internecie: slowacki.klp.pl/

Autor: Grzegorz Moculski, Opracowanie: Marek Adamiec; Juliusz Słowacki-Wiersze na podstawie: JULIUSZ SŁOWACKI, DZIEŁA WSZYSTKIE. POD REDAKCJĄ J. KLEINERA,
T. 1-17, WROCŁAW 1952-1975. Dostępny w Internecie: literat.ug.edu.pl/jswiersz/index.htm

Autor zbiorowy: Juliusz Słowacki - Dzieła. Dostępność w Internecie: pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki#Dzie.C5.82a

Autor zbiorowy: Juliusz Słowacki - kalendarium twórczości. Dostępność w Internecie: slowacki.klp.pl/a-5813.html

Autorzy: Olsztyńskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - Kulturalna Polska; Juliusz Słowacki - utwory wybrane. Dostępność w Internecie: slowacki.kulturalna.com/g-1.html

Autor nieznany: Twórczość Słowackiego. Dostępność w Internecie: www.juliuszslowacki.grupaphp.com/tworczosc.php

Autor: Juliusz Słowacki / Opracowała: Agnieszka Szurek; Juliusz Słowacki - najważniejsze dzieła. Dostępność w Internecie: kordian.lektury.gazeta.pl/lektury/1,9139...zniejsze_dziela.html

Juliusz Słowacki ; Autor: Justi16 Dodano: 2003-05-15; Dostępność w Internecie: www.sciaga.pl/tekst/16006-17-juliusz_slowacki

Juliusz Słowacki ; Tę stronę ostatnio zmodyfikowano: 23:28, 12 mar 2011. ; Dostępność w Internecie: pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki

Życiorys Juliusza Słowackiego ; Nieznany autor oraz data wydania. ; Dostępność w Internecie: slowacki.klp.pl/a-5864.html

Mija 160 lat od śmierci Juliusza Słowackiego ; Autor: pap ; Dodano: 03-04-2009 ; Dostępność w Internecie: ksiazki.wp.pl/tytul,Mija-160-lat-od-smie...sc.html?ticaid=1bf23

Juliusz Słowacki - biografia ; Autor: Juliusz Słowacki / Opracowała: Anna Michalska ; 2008-03-18, ostatnia aktualizacja 2008-12-03 14:53 ; Dostępność w Internecie: slowacki_juliusz.lektury.gazeta.pl/lektu...cki_-_biografia.html

Ciekawostki Juliusz Słowacki ; Autor: Ej ; Dodano: 08.12 22:48 ; Dostępność w Internecie: forum.o2.pl/temat.php?id_p=6234189

Biografia Juliusza Słowackiego ; Nieznany autor oraz data wydania. ; Dostępność w Internecie: www.bryk.pl/teksty/liceum/j%C4%99zyk_pol...ackiego.html#forward

Juliusz Słowacki ; Małgorzata Bazan ; Dostępność w internecie: http://www.polskina5.pl/juliusz_slowacki/
 
 
Obrazki:
http://img.interia.pl/wiadomosci/nimg/6/n/Juliusz_Slowacki_repr_3808757.jpg
http://www.mariuszstaw.info/images/photoalbum/album_3/sea_of_fog_t2.jpg
http://www.zrodlo.krakow.pl/Archiwum/2003/43/31.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/POL_COA_Leliwa.svg/416px-POL_COA_Leliwa.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Grobowiec_S%C5%82owackiego_Wawel.jpg/220px-Grobowiec_S%C5%82owackiego_Wawel.jpg
http://język-polski.pl/images/fbfiles/images/juliusz_slowacki.png
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.