Cechy twórczości, biografia, twórczość (dorobek literacki), bibliografia

Schiller Fryderyk

3.4 1 1 1 1 1 Rating 68%

Friedrich Schiller - biografia

Friedrich Schiller, a właściwie Johann Christoph Friedrich Schiller urodził się 10 listopada 1759r. w Marbach. Jego ojciec był felczerem (czyli lekarzem polowym wykonującym proste zabiegi).

 

 Dzieciństwo jego nie należało do kolorowych. Żył w biedzie, ale miał możliwość chodzenia do szkoły, jednak nie odwiedzał tego budynku. W wieku 13 lat zaczął pisać swoje pierwsze wiersze. Zainteresował się nim książę Wirtembergii. Jako że Schiller nie miał wykształcenia, zaczął uczęszczać do elitarnej akademii wojskowej. Kształcił się w niej pod kierunkiem medycyny i prawa, a w wolnych chwilach interesowały go dzieła Rousseau i Goethego.

 

 Cały czas myślał o tym aby tworzyć i tak w wieku około 18 lat napisał swoją pierwszą sztukę która niewątpliwie przyniosła mu ogromną popularność.

 Wraz z szkolnymi kolegami dyskutował na temat klasycznych ideałów.

Dorosłość i śmierć

 Od 1780 roku Schiller lekarzem półkowym w Stuttgarcie. Od pewnego czasu zajmował się sztuką teatralną, nie było to jednak dlań dobre. W 1781 r kiedy to po raz pierwszy wystawił "zabójców", został aresztowany, zabroniono mu również wystawiania prac. Ponieważ chciał uniknąć aresztu wyjechał w 1783r do Stuttgartu, podróżował jeszcze trochę aż w 1787r dotarł do Weimaru. W 1789r wykładał historię filozofii na Jenie. W 1790 2 lutego wstąpił w związek małżeński, jego wybranką była Charlotta von Lengefeld, w rok po zaślubinach jego zdrowie zaczęło się pogarszać. Miał z Charlottą dwóch synów, Karla i Ernsta, oraz dwie córki, Emilie i Luise. Za rewolucyjne przesłanie "Zabójców" w roku 1792 otrzymał honorowe obywatelstwo Francji.W roku 1799 zawitał z powrotem w Weimarze, po namowach Goethego powrócił do pisania sztuk. Poeta zmarł 8 maja 1805 roku w wieku zaledwie 45 lat, znaleziono go w jego gabinecie.

 

 Ciekawostki

 Mieszkanie w którym mieszkał Schiller w Weimarze znajduje się w pobliżu Schillerstrasse. Budynek ten jest umeblowany tak jak za czasów swojej świetności. Do zwiedzania jest dostępny cały budynek mieszkalny, wszystkie pokoje itp.

 Friedrich w miasteczku Lorh uczył się elementarza w średniowieczu.

 We Frankfurcie nad Menem jest postawiony pomnik ku czci Schillera.

charakterystyka

 - wygląd fizyczny

 

 ~~klasyczny sposób ubierania

 ~~nieprzyjemna powierzchowność

 ~~ostre rysy twarzy

 ~~surowy wyraz twarzy

 ~~bystre spojrzenie

 ~~sztywna postawa

 

 

 - cechy charakteru

Największy, obok Goethego, poeta i dramaturg niemiecki okresu preromantyzmu. Należał do pokolenia "burzy i naporu". Autor licznych ballad, wierszy lirycznych i dramatów.

 

 -usposobienie

 *towarzyski :

"W 1797 roku wraz Goethem (swoim serdecznym przyjacielem) opublikowali na łamach czasopisma "Almanach Muz" zbiór ballad." Romantyzm.klp.pl

 *żartobliwy :

"Schiller i Goethe opublikowali tak zwane "Ksenie", krótkie, lecz bardzo satyryczne wierszyki o tytułach typu "Filozofowie" czy "Charakter narodowy Niemców". Wikipedia.pl

 *śmiały :

"W szkole napisał w wieku osiemnastu lat swoją pierwszą sztukę, "Zbójcy" (Die Räuber) o grupie naiwnych rewolucjonistów i ich tragicznym końcu.Po pierwszym wykonaniu "Zbójców" w Mannheim, w 1781 r., został aresztowany, zabroniono mu też publikowania jakichkolwiek dalszych prac."Wikipedia.pl

 *leniwy :

 "Dzieciństwo i młodość spędził w ubóstwie, chociaż mógł uczęszczać do szkół."Wikipedia.pl

Dorobek literacki :

 Sztuki :

 -Zbójcy (Die Räuber, 1781)

 -Intryga i miłość (Kabale und Liebe, 1783)

 -Sprzysiężenie Fieska w Genui (Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, 1784)

 -Don Carlos (Don Carlos, 1787/88)

 -Trylogia o Wallensteinie i wojnie trzydziestoletniej (Wallenstein-Trilogie, 1799)

 -Obóz Wallensteina (Wallensteins Lager)

 -Dwaj Pikkolominowie: Rzecz w pięciu aktach (Die Piccolomini, 1799)

 -Śmierć Wallensteina (Wallensteins Tod)

 -Maria Stuart (Maria Stuart, 1800)

 -Dziewica Orleańska (Die Jungfrau von Orléans, 1801)

 -Oblubienica z Messyny (Die Braut von Messina, 1803)

 -Wilhelm Tell (Wilhelm Tell, 1803/04)

 -Hołd sztuk (Die Huldigung der Künste)

 -Dymitr (sztuka) (Demetrius, niedokończony, 1805)

 

 Najbardziej znane wiersze i poematy:

 -"Oda do radości" (An die Freude)

 -"Żurawie Ibika"

 -"Pieśń o dzwonie"

 -"Rękawiczka"

 -"Rezygnacja"

 -"Ksenie"

 

 Pisma filozoficzne:

 -Teatr jako instytucja moralna (Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet, 1784)

 -Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen (1792)

 -Augustenburger Briefe (1793)

 -O wdzięku i godności (Über Anmut und Würde, 1793)

 -Listy Kalliasa (Kallias-Briefe)

 -Kallias czyli O pięknie (Kallias oder Über die Schönheit, 1793)

 -Listy o estetycznym wychowaniu człowieka (Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795)

 -O poezji naiwnej i sentymentalnej (Über naive und sentimentalische Dichtung, 1795)

 -O patetyczności (Über den Dilettantismus, 1799; razem z Goethe)

 -O wzniosłości (Über das Erhabene, 1801)

 

 Prace historyczne:

 -Historia wyrwania się Niderlandów spod panowania hiszpańskiego (Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung)

 -Historia wojny trzydziestoletniej (Geschichte des dreissigjährigen Kriegs)

 -O inwazjach barbarzyńców, krzyżowcach i średniowieczu (Über Völkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter)

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.