Cechy twórczości, biografia, twórczość (dorobek literacki), bibliografia

Białoszewski Miron

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 91%

Miron Białoszewski (1922 - 1983)

Polski poeta, polski pisarz

 

Miron Białoszewski - cechy twórczości:

Cechy poezji Mirona Białoszewskiego
 • nieufność wobec słów i form

 • podobnie jak Różewicz

  • odkrywa codzieność

  • pokazuje szarość

  • zachwyca się zwykłością

 • budulcem jego poezji są słowa zwykłe, potoczny język

 • rzeczy wyrwane z szarej rzeczywistości ulegają metamorfozom

  • nabierają nowych sensów

  • rozrastają się

  • grają jak aktorzy w jego świecie

  • widzimy tylko ich kontury, szkic, a nie je same

 • gra, zabawa, cygańskość, sceptyczna groteska

  • podobnie jak u K.I. Gałczyńskiego

 • zabawa z czasem zamienia sie w filozofię, w grę intelektualną

  • błąd gramatyczny=błąd życiowy

  • taniec- to zmiana nastrojów, odbijanie się

 • przemieszanie się znaczeń - treści z formą, ich symbioza

 • eksperyment artystyczny

  • sprawdzenie możliwości nowego języka poetyckiego

  • odpowiedź na pytanie jak patrzymy na świat, na rzeczy?

   • związki z kubizmem

 • konstruktywizm

  • czerpie z Awangardy Krakowskiej

  • rzeczy są fenomenam i - istnieją osobno

  • rzeczywistość jest sumą fenomenów

 • bawi się rzeczami

  • przetwarza je

  • obraca

  • niech znaczą coś nowego

  • związki z dadaizmem, z popartem

 • bawi się słowami

  • gra nimi

  • zabawa stylem

  • zestawianie ich ze sobą

 • błędy językowe

  • przekazują ogólne sądy

  • są świadectwem nadwrażliwości językowej

 

Cechy prozy Mirona Białoszewskiego
 • odrzucenie konwencji gatunkowych

  • zmuszają do zdrady rzeczywistości

 • pisarz jest tylko pośrednikiem, medium

  • między rzeczywistością, historią

   • a czytelnikiem

  • montażysta-kreator

   • selekcjonuje

   • obrabia

   • nadaje nowe znaczenie całości

 • dzieło sztuki to konstrukcja, zlepek cudzych myśli, słów

 • poszerza prozę o gatunki pograniczne

  • gawędę

  • rozmowę

  • pamiętnik

  • dziennik

  • reportaż

  • podróż

  • notatkę

 • autobiografizm

Miron Białoszewski - twórczość

Poezja Mirona Białoszewskiego

 1. Obroty rzeczy, 1956

 2. Rachunek zachciankowy, 1959

 3. Mylne wzruszenia, 1961

 4. Było i było, 1965

 5. Odczepić się, 1978

 6. Czarna zima, 1983

Proza Mirona Białoszewskiego
 1. Pamiętnik z powstania warszawskiego, 1970

 2. Donosy rzeczywistości, 1973

 3. Szumy, zlepy, ciągi, 1976

 4. Zawał, 1977

 5. Rozkurz, 1980

 6. Obmapywanie Europy, 1988

 7. AAAmeryka, 1988

 8. Rajza,

Miron Białoszewski - bibliografia:

 1. Belczyk A., Płatek K., Żak M., Wydarzenia kulturalne ostatniego tysiąclecia, Videograf: Katowice 1993.

 2. Burkot S. Literatura polska w latach 1939 -1989, WSiP: Warszawa 1993.

 3. Matuszewski R., Polska literatura współczesna, WSiP: Warszawa 1986.

 4. Rosiek S., Majchrowski Z., Między tekstami. Wiek XX. Współczesność, GWO: Gdańsk 2005.

 5. Woroczyński T., Literatura polska po 1939 roku, WSiP: Warszawa 1994.

Filmy poświęcone Mironowi Białoszewskiemu i jego twórczości:

 1. Parę osób, mały czas, reż. A.Barański, 2005
 2. Pamiętnik z powstania warszawskiego, reż. M. Zmarz-Koczanowicz, 2004

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.