Cechy twórczości, biografia, twórczość (dorobek literacki), bibliografia

Nowak Tadeusz

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Tadeusz Nowak (1930 – ... )

polski poeta

 

Tadeusz Nowak cechy twórczości:

Cechy poezji Tadeusza Nowaka:

 • powrót na wieś oznacza

  • odnaleźć zniszczony język literatury

  • poszukiwanie utraconych moralnych wzorów życia

  • sięganie do praźródeł literatury narodowej

 • poszukuje źródeł literatury narodowej, rodzimości

 • korzysta z dorobku romantyzmu

 • wyraźna deprecjacja współczesności

 • wpisuje się w nurt literatury chłopskiej

  • ale nie jest to jak dotychczas stylizacja

  • znaki i rekwizyty z kultury ludowej

   • jabłoń, jabłko, ognisko, ogień

  • elementy wiejskiego pejzażu

   • trawa, rzeka, jutrznia, wiatrak

  • zwierzęta z otoczenia wiejskiego

   • koń, sarna, kret, ryba

 • mocne zakorzenienie w Biblii, religijności

 • nie jest jednak możliwe, by powrócić do dawnej obrzędowości i form życia

 • wiersz klasyczny

  • wyrównane metrum

  • rymy

  • strofy

 • dyskretna archaizacja

Cechy prozy Tadeusza Nowaka

 • fascynacja kulturą ludową

  • odkrywanie symboliki ludowej

 • fascynacja językiem ludowym

  • przywracanie jego magicznej funkcji

 • jedność świata realnego i baśniowego

 • wieś - kraina dzieciństwa

  • mityczność

 • historia

  • tragiczna

  • skomplikowana

Tadeusz Nowak - twórczość:

Tomiki poezji Tadeusza Nowaka:

 1. Uczę się mówić, 1953

 2. Porównania, 1954

 3. Prorocy już odchodzą, 1956

 4. Jasełkowe niebiosa, 1957

 5. Ślepe koła wyobraźni, 1958

 6. Psalmy na użytek domowy, 1959

 7. Psalmy, 1971

 8. Psalmy nowe, 1978

 9. Wniebogłosy, 1982

Proza Tadeusza Nowaka:

 1. Przebudzenie

 2. Obcoplemienna ballada, 1965

 3. W puchu alleluja, 1965

 4. Takie większe wesele, 1966

 5. A jak królem, a jak katem będziesz..., 1968

Tadeusz Nowak - bibliografia:

 1. Belczyk A., Płatek K., Żak M., Wydarzenia kulturalne ostatniego tysiąclecia, Videograf: Katowice 1993.

 2. Burkot S. Literatura polska w latach 1939 -1989, WSiP: Warszawa 1993.

 3. Matuszewski R., Polska literatura współczesna, WSiP: Warszawa 1986.

 4. Rosiek S., Majchrowski Z., Między tekstami. Wiek XX. Współczesność, GWO: Gdańsk 2005.

 5. Woroczyński T., Literatura polska po 1939 roku, WSiP: Warszawa 1994.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.