Cechy twórczości, biografia, twórczość (dorobek literacki), bibliografia

Stachura Edward

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 91%

Edward Stachura (1937 - 1979)

polski poeta

 

Edward Stachura - cechy poezji

 • antyurbanizm

 • antycywylizacyjne nastawienie

  • silna opozycja natury i cywilizacji

 • potrzeba wolności

 • protest przeciw uniformizacji

 • przywołanie tradycji

  • renesansowo - rustykalnej

  • romantyczno - prometejskiej

   • wiara w wyjątkowość artysty

   • wiara w sprawczą siłę poezji

 • bunt, kontestacja

 • topos wędrówki

  • życie to wędrówka

  • ikaryjski lot w nieznane

 • poezja to życie, pieśń

  • ma wyzwalać ludzi z upodlenia, zniewolenia

 • franciszkanizm

 • wola życia

 • niezłomność

 • wierność sobie

 • człowiek

  • żyje w świecie fałszu

  • jest upodlony

  • jest zniewolony

 • ironiczny dystans wobec świata

Edward Stachura - twórczość:

tomiki poezji Edwarda Stachury:

 1. Przystępuję do ciebie, 1968

 2. Siekierezada, 1971

 3. Piosenki, 1973

 4. Wszystko jest poezją, 1975

 5. List do pozostałych, 1979

 6. Fabula rasa, 1979

Edward Stachura - bibliografia:

 1. Belczyk A., Płatek K., Żak M., Wydarzenia kulturalne ostatniego tysiąclecia, Videograf: Katowice 1993.

 2. Burkot S. Literatura polska w latach 1939 -1989, WSiP: Warszawa 1993.

 3. Matuszewski R., Polska literatura współczesna, WSiP: Warszawa 1986.

 4. Rosiek S., Majchrowski Z., Między tekstami. Wiek XX. Współczesność, GWO: Gdańsk 2005.

 5. Woroczyński T., Literatura polska po 1939 roku, WSiP: Warszawa 1994.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.