Plan

Plan rozwinięcia. Geneza renesansu

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Plan rozwinięcia rozprawki na temat: "Jaka jest geneza renesansu? Rozwiń temat opierając się o wiedzę o epoce, jej kulturze, sztuce i literaturze."

Zobacz: Rozwinięcie rozprawki. Geneza renesansu napisane na podstawie tego planu i artykuł: {ln: Jak napisać plan rozprawki?}

 

II Plan rozwinięcia rozprawki

1. Wyprawy krzyżowe

a) Powołanie przez papieża Urbana II w 1095r pierwszej wyprawy krzyżowej

b) Krucjaty ze szlachetnej inicjatywy, przeobrażone się w pełne zła wyprawy mordujące niewinnych ludzi.

c) Słabnięcie autorytetu papiestwa i kościoła

d) Rosnące znaczenie miast portowych, szczególnie we Włoszech

e) Złupienie krajów arabskich, dotarcie do Europy przekładów dzieł wielkich antycznych filozofów

f) Początki zmian w średniowiecznej Europie: - Europejscy myśliciele czytają nieznane im wcześniej dzieła, oraz pogłębiają wiedze o istniejących. - Pozorni ludzie powolnie zaczynają wyrażać nieufność wobec kościoła

2. Włochy kolebką renesansu

a) Rozwój wielu włoskich miast na wskutek zysków z krucjat

b) Pojawienie się pierwszych myśli humanistycznych

c) Głęboki rozwój sztuki, architektury, zmiana prądów w literaturze - wspieranie takich twórców jak Michał Anioł, Rafael Santi, Leonardo da Vinci - mocny nacisk na miłość zmysłową w twórczości Petrarki - zaprzestanie tworzenia na chwałę Bożą

d) Wzrost finansowania pierwszych humanistów Włoskich pozwalający na rozsławienie prądu humanizmu na inne kraje.

3. Reformacja tworząca kryzys w kościele

a) Rosnące niezadowolenie społeczeństwa wobec przepychu i materialnemu poglądowi duchowieństwa

b) Marcin Luter inspiratorem zmian w kościele - 95 tez wytykających wady systemu kościelnego - odejście wielu ludzi od kościoła - tworzenie się nowych wyznań protestanckich

c) Kościół traci autorytet w oczach społeczeństwa, kolejny podział w religii chrześcijańskiej

4. Wynalezienie druku - przełom w dziedzinie literatury

a) W 1450 r Jan Gutenberg otwiera pierwszą drukarnie

b) Książki stają się bardziej dostępne dla ludzi. - ludzie zaczynają sami interpretować teksty biblijne - docierają do nich ulotki reformacyjne - dzieła antyczne są rozpowszechniane na całą Europę

c) Druk idealnym narzędziem do rozprzestrzeniania się nowych myśli i poglądów.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.