Jak pisać ...? - podstawy pisania

Ćwiczenie. Odnajdź tezę

4.2857142857143 1 1 1 1 1 Rating 86%

Spis treści

Ćwiczenie. Odnajdź tezę

Artykuł zawiera zestawy ćwiczeń, które pomagają rozwijać umiejętność rozpoznawania i odnajdywania tezy. Sformułuj tezę na podstawie zapisanych poniżej twierdzeń, poglądów, przysłów, tematów.

Ćwiczenie. Odnajdź tezę w twierdzeniu.

 

Zadanie 1.

Książki, które czytam, poszerzają wiedzę, uczą mnie zachowań, pomagają odróżniać dobro od zła.

Zadanie 2.

W książce panuje zło, dochodzi do rozbojów, licznych kradzieży, bohaterowie często napadają na słabszych lub są obojętni wobec zła.

Zadanie 3.

Dorośli interesują się tylko swoimi problemami, nie szanują dzieci, które mają swój świat i same spędzają wiele czasu w domu, bo ich rodzice dużo pracują.

Zadanie 4.

W naszej szkole nauczyciele lubią uczniów, chętnie pomagają swoim wychowankom, ich lekcje są bardzo ciekawe, a uczniowie chętnie biorą w nich udział, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, są mądrzejsi od swoich rówieśników i odnoszą liczne sukcesy.

Ćwiczenie. Odnajdź tezę na podstawie czyjegoś poglądu

Sformułować tezę na podstawie zapisanych poniżej cytatów i zweryfikować efekty swojej pracy z sugerowanymi odpowiedziami, zamieszczonymi w dolnej części strony.

Zadanie 01.

"Tradycja (...) to umiłowanie szkoły, ojczyzny, rodziny..." N. H. Kleinbaum "Stowarzyszenie umarłych poetów"

Zadanie 02.

"Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko" A. Mickiewicz "Romantyczność"

Zadanie 03.

"Nikt nie jest biedny jeśli ma przyjaciół" Albert Jacguard

Zadanie 04.

"Serce ma swoje racje, których rozum nie zna" Balise Pascal

>Zadanie 05.

"Człowiekiem jestem, nic, co ludzkie, nie jest mi obce" Terencjusz

Zadanie 06.

"Nie rozstrzygaj sporów pięścią zostaw to głupszym" Voltaire (Francis Maria Aruett)

Zadanie 07.

"Najtrwalsze i najpiękniejsze więzi duchowe nawiązywane bywają od pierwszego wejrzenia" Edgar Allan Poe

Zadanie 08.

"Ze świata tego każdy ma tyle, ile sam sobie weźmie" Giovanni Boccaccio

Zadanie 09.

"Altruista to człowiek, który myśli o innych nie zapominając o sobie" Albert Camus

Zadanie 10.

"Pech ma w ogóle muzykalne ucho i lubi się rytmicznie powtarzać"

Ćwiczenie. Odnajdź tezę w przysłowiu

Sformułuj tezę na podstawie zapisanych poniżej przysłów i zweryfikować efekty swojej pracy z sugerowanymi odpowiedziami, zamieszczonymi w dolnej części strony.

Zadanie 01.

Strzeżonego Pan Bóg strzeże.

Zadanie 02.

Gdy dziecko upada, Bóg ręce podkłada.

Zadanie 03.

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

Zadanie 04.

Dobre dziatki to skarb matki.

Zadanie 05.

Bez pracy nie ma kołaczy.

Zadanie 06.

Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie.

Zadanie 07.

Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.

Zadanie 08.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Zadanie 09.

Gdzie drwa rąbią tam wióry lecą.

Zadanie 10.

Co dwie głowy to nie jedna.

Ćwiczenie. Odnajdź tezę w temacie

W tym ćwiczeniu należy sformułować tezę w zapisanych poniżej tematach rozprawki. Efekty swojej pracy możesz porównać z sugerowanymi odpowiedziami, zamieszczonymi w dolnej części strony.

Zadanie 01.

Odwołując się do tekstów z różnych epok dowiedź, że miłości towarzyszy cierpienie.

Zadanie 02.

Czy Konrada Wallenroda można uznać za szczęśliwego człowieka?

Zadanie 03.

Odwołując się do utworów różnych epok, udowodnij, że rodzina jest wartością uniwersalną.

Zadanie 04.

W oparciu o dowolne przykłady literackie dowiedź, że człowiek odrzuca zło i wybiera dobro.

Zadanie 05.

Odwołując się do dowolnych przykładów rozwiń myśl, że poeta odkrywa przed swoimi czytelnikami piękno świata, którego oni sami nie potrafią dostrzec.

Zadanie 06.

Opisz i porównaj dwa sposoby uzyskiwania efektu groteskowości w przytoczonych fragmentach dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza i Sławomira Mrożka.

Zadanie 07.

Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.

Zadanie 08.

Dwa obrazy wojny - dwa sposoby mówienia o niej. Dokonaj analizy porównawczej poniższych fragmentów Potopu Henryka Sienkiewicza i Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego.

Zadanie 09.

Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Różyckiego "Dwanaście stacji". Jaką rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do Pana Tadeusza?

Zadanie 10.

Różne koncepcje miłości i różne sposoby mówienia o niej. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej Przypomnienia dawnej miłości Franciszka Karpińskiego oraz danego fragmentu IV części Dziadów Adama Mickiewicza.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.