Jak pisać ...? - podstawy pisania

Ćwiczenie. Odnajdź tezę - Odpowiedzi do ćwiczenia: odnajdź tezę w temacie

4.2857142857143 1 1 1 1 1 Rating 86%

Spis treści

ODPOWIEDZI. Ćwiczenie. Odnajdź tezę w temacie

ad. 01. Miłości zawsze towarzyszy cierpienie.

ad. 02. Konrad Wallenrod był człowiekiem bardzo nieszczęśliwym.

ad. 03. Rodzina w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna.

ad. 04. Człowiek jest istotą dobrą / zawsze wybiera dobro.

ad. 05. Poeta w swej twórczości pokazuje piękno świata.

ad. 06. Stanisław Ignacy Witkiewicz i Sławomir Mrożek w różny sposób uzyskują efekt groteskowości w przytoczonych fragmentach dramatów.

ad. 07. Tragizm Makbeta i tragizm Edypa mają różne źródła.

ad. 08. Henryk Sienkiewicz i Miron Białoszewski w swoich dziełach w różny sposób przedstawiają wojnę.

ad. 09. Nawiązania do Pana Tadeusza we fragmencie poematu Tomasza Różyckiego "Dwanaście stacji" podkreślają negatywny obraz małej ojczyzny.

ad. 10. Franciszek Karpiński i Adam Mickiewicz w swoich utworach wykorzystując inny język poetycki przedstawiają różne koncepcje miłości.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.