Jak pisać ...? - podstawy pisania

Ćwiczenie. Jak budować akapit?

4.4444444444444 1 1 1 1 1 Rating 89%

Spis treści

Ćwiczenie. Jak budować akapit?

Zanim przystąpisz do ćwiczenia upewnij się, że zapoznałeś się z artykułem:   Jak zbudować  dobry akapit? 
Celem artykułu jest rozwijanie umiejętności z zakresu: poprawna budowa akapitu.

1. Ćwiczenie: zbuduj akapit.

Pierwsza część ćwiczenia:

Wybierz z poniższego tekstu zdania i przyporządkuj je do poszczególnych kategorii, przypisując im w ten sposób określone funkcje.

 

Prezes uważa, że zabójstwo cara ściągnie na Polskę jeszcze większe represje, dlatego sprzeciwia się carobójstwie. Kordian wierzy, że zabijając cara wywalczy niepodległość Polsce. Kordian popełnia, jak wszyscy romantycy, grzech pychy i podobnie do nich, nie jest zdolny do wielkich czynów, które go przerastają. Stać go tylko na wielkie słowa. Zemdlał na progu sypialni Mikołaja I. Kordian jest nieudolnym romantycznym bojownikiem o niepodległość Polski. Gardził innymi spiskowcami. Jest przekonany o swojej wyjątkowości. Nie zabił cara.

 
ARGUMENT: Co jest?

.....................................................................................................................................

DOWODY: Co o tym świadczy?
.....................................................................................................................................
MOTYWY: Dlaczego?
.....................................................................................................................................
RACJE: Co o tym sądzi bohater?

.....................................................................................................................................

OPINIE: Co sądzą o tym inni (bohaterowie)?

.....................................................................................................................................

WNIOSEK CZĄSTKOWY Co z tego wynika? Jakie są tego konsekwencje?

.....................................................................................................................................

Druga część ćwiczenia

Teraz na podstawie tego, co do tej pory zrobiłeś, zbuduj akapit, łącząc powyższe zdania w całość. Zachowaj powyższą kolejność (argument, dowody, motywy, racje, opinie, wniosek cząstkowy).
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Ćwiczenie: zbuduj akapit.

Pierwsza część ćwiczenia:

Wybierz z poniższego tekstu zdania i przyporządkuj je do poszczególnych kategorii, przypisując im w ten sposób określone funkcje.

 

Konrad Wallenrod rezygnuje ze szczęścia osobistego. Halban skłania Waltera Alfa do tej decyzji wskazując, że to jego powinność. Polska i Litwa znajdowały się w podobnej sytuacji. Wróg był silniejszy i aby go pokonać potrzebowały takich bohaterów, jak Konrad Wallenrod i takich metod, jakimi się posługiwali, dlatego Konrad Wallenrod jest bohaterem, który poświęca się ojczyźnie i odnosi zwycięstwo, wskazując tym samym drogę, którą (według Mickiewicza) powinni podążać Polacy. Konrad Wallenrod ratuje swoją ojczyznę i przypłaca to swoim życiem. Aldona nie chce się z nim rozstawać, ale szanuje i rozumie jego decyzję. Tylko on może ocalić kraj, ponieważ ma odpowiednie wychowanie i wykształcenie, by dokonać sabotażu. Litwa jest zbyt słaba i nie obroni się przed Zakonem. Konrad Wallenrod jest wzorem bojownika o niepodległość kraju.

 

ARGUMENT: Co jest?

.....................................................................................................................................

DOWODY: Co o tym świadczy?

.....................................................................................................................................

MOTYWY: Dlaczego?

.....................................................................................................................................

RACJE: Co o tym sądzi bohater?

.....................................................................................................................................

OPINIE: Co sądzą o tym inni (bohaterowie)?

.....................................................................................................................................

WNIOSEK CZĄSTKOWY Co z tego wynika? Jakie są tego konsekwencje?

.....................................................................................................................................

Druga część ćwiczenia

Teraz na podstawie tego, co do tej pory zrobiłeś, zbuduj akapit, łącząc powyższe zdania w całość. Zachowaj powyższą kolejność (argument, dowody, motywy, racje, opinie,wniosek cząstkowy).

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Ćwiczenie: zbuduj akapit.

Pierwsza część ćwiczenia:

Wybierz z poniższego tekstu zdania i przyporządkuj je do poszczególnych kategorii, przypisując im w ten sposób określone funkcje.

 

W Improwizacji przeciwstawia się Bogu stając w obronie swojego narodu. Konrad to człowiek wielkiego ducha, nawet w więzieniu nie dał się złamać i cały czas myśli o wywalczeniu niepodległości dla Polski. Jego determinacja sprawia, że występuje przeciwko Bogu, a pycha - że ponosi porażkę. Jednak mimo grzechów, które popełnia Konrad, A. Mickiewicz rehabilituje go, ponieważ w koncepcji mesjanizmu narodowego niebanalną rolę ma odegrać bohater o imieniu 44. Współwięźniowie darzą Konrada wielkim szacunkiem, a Ksiądz Piotr lituje się nad jego duszą i za przyzwoleniem Boga odprawia nad nim egzorcyzmy. Jako poeta czuje się wyjątkowy i uważa, że to go uprawnia i zobowiązuje do występowania w imieniu narodu przeciwko Bogu, który według niego jest niesprawiedliwy i obojętny na cierpienie Polski. W Pieśni zemsty gotów jest stać się wampirem, pójść do piekła, bluźnić, gdyby tylko wyzwoliło Polskę z niewoli. Konrad to bohater, który jest wielkim patriotą.

ARGUMENT: Co jest?

.....................................................................................................................................

DOWODY: Co o tym świadczy?

.....................................................................................................................................

MOTYWY: Dlaczego?

.....................................................................................................................................

RACJE: Co o tym sądzi bohater?

.....................................................................................................................................

OPINIE: Co sądzą o tym inni (bohaterowie)?

.....................................................................................................................................

WNIOSEK CZĄSTKOWY Co z tego wynika? Jakie są tego konsekwencje?

.....................................................................................................................................

Druga część ćwiczenia

Teraz na podstawie tego, co do tej pory zrobiłeś, zbuduj akapit, łącząc powyższe zdania w całość. Zachowaj powyższą kolejność (argument, dowody, motywy, racje, opinie,wniosek cząstkowy).

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.