Regulamin i polityka prywatności serwisu: Język polski: matura, gramatyka, wypracowania w liceum, gimnazjum i szkole podstawowej

Regulamin

3.0555555555556 1 1 1 1 1 Rating 61%

Regulamin

Ostatnia zmiana: 21 marca 2014 r.

Postanowienia wstępne

Podmiot świadczący usługi

Uwarunkowania techniczne

Kto może zostać użytkownikiem wortalu?

Warunki użytkowania wortalu

Umieszczanie tekstów w wortalu język-polski.pl

Profil użytkownika

Forum

Polityka prywatności

Polityka plików cookies

Odpowiedzialność

Kontakt z wortalem w razie awarii, naruszeń prawa, reklamacji

Postanowienia końcowe

 


 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Poniższy regulamin ("Regulamin") określa zasady funkcjonowania wortalu internetowego język-polski.pl oraz stanowiących jego integralną część serwisów nauczyciel.język-polski.pl, konkursy.język-polski.pl. Określono tu prawa i obowiązki Użytkowników wortalu język-polski.pl, a także zawarto inne informacje wymagane przez polskie prawo.

  2. Realizacja wszelkich odpłatnych i nieodpłatnych usług dostępnych na stałe lub okresowo w wortalu język-polski.pl, odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdyby Użytkownik chciał skorzystać za pośrednictwem wortalu z innej usługi nie pochodzącej od Administratora, warunki świadczenia takich usług uregulowane będą oddzielnym regulaminie określonym przez inny podmiot świadczący daną usługę.

  3. Definicje:

   1. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący wortal, którym jest Arkadiusz Żmij

   2. Artykuł – pisemna wypowiedź nie będąca prywatną wiadomością, postem ani komentarzem zamieszczona na łamach wortalu język-polski.pl, której autorem (ew. dysponentem praw autorskich) jest użytkownik ją zamieszczający.

   3. Autor – zrejestrowany użytkownik, który opublikował na łamach wortalu swoje artykuły.

   4. Forum – miejsce w Internecie, gdzie użytkownicy mogą poszukiwać pomocy, zadawać pytania i dyskutować na różne tematy.

   5. Gość - osoba odwiedzająca serwis język-polski.pl, która nie jest zarejestrowanym użytkownikiem i ma ograniczony dostęp do zasobów wortalu, nie może publikować artykułów, ani ich komentować ani zabierać głosu na forum.

   6. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat tekstu (artykułu lub komentarza)użytkownika.

   7. Konto - jest to miejsce w wortalu dostępne po zalogowaniu (podaniu e-maila oraz hasła), w którym każdy Użytkownik wortalu może wprowadzić, modyfikować i usunąć swoje dane, opisy i zdjęcia.

   8. Moderator – zarejestrowany użytkownik werysikujący publikowane przez innych teksty.

   9. Netykieta - to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w sieci, czyli etykieta obowiązująca w Internecie.

   10. Post – pisemna wypowiedź na łamach forum.

   11. Profil - miejsce w Internecie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis, zdjęcie, statystyki a także inne dane wpisane przez Użytkownika.

   12. Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana użytkownikowi przez innego użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości wortalu.

   13. Redakcja – osoby prowadzące wortal język-polski.pl

   14. Rejestracja proces wpisywania się na listę użytkowników wortalu język-polski.pl, forum.język-polski.pl, oraz serwisu moodle.język-polski.pl, którego częścią jest weryfikacja użytkownika oraz piersze logowanie. W trakcie rejestracji gość podaje: swoje imię i nazwisko (dane niepubliczne, dostępne tylko dla administratorów), nick (nazwa użytkownika, którą będzie się posługiwał na łamach wortalu) oraz adres e-mail – w efekcie staje się zarejestrowanym użytkownikiem.

   15. Tekst – każda (pisemna, graficzna, dźwiękowa) wypowiedź, materiał, będący własnością użytkowanika zamieszczona na łamach wortalu język-polski.pl

   16. Użytkownik (zarejestrowany)- osoba posiadająca aktywne konto w wortalu internetowym język-polski.pl, która może m. in. zabierać głos na forum, komentować artykuły innych i publikować własne.

   17. Wortal - strona udostępniona pod adresem język-polski.pl wraz z serwisami ją współtworzącymi opartymi na subdomenach: nauczyciel.język-polski.pl, konkursy.język-polski.pl, forum.język-polski.pl, kursy.język-polski.pl

   18. Zrejestrowany użytkownik – internauta, który przeszedł pomyślnie proces rejestracji

 2. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI.

Założycielem i właścicielem wortalu internetowego język-polski.pl jest Arkadiusz Żmij, zwany w niniejszym Regulaminie Administratorem, Redaktorem.

  1. TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ŚWIADCZENIA USŁUG.

   1. Aby zostać Użytkownikiem wortalu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

   2. Wortal przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła. Tworzymy również anonimowe statystyki oglądalności, które mogą być przeznaczone dla kontrahentów, partnerów i reklamodawców. Publikujemy również ankiety internetowe i za pomocą plików cookies zabezpieczamy je przed wielokrotnym głosowaniem przez tych samych użytkowników.

  2. UCZESTNICTWO W WORTALU

   1. Użytkownikiem wortalu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która po wyraźnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, zarejestruje się w wortalu (rejestracja jest możliwa wyłącznie po akceptacji Regulaminu).

   2. Osoby niepełnoletnie mogą zostać Użytkownikiem wortalu wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych, którzy w przypadku wyrażenia zgody akceptują wszystkie postanowienia Regulaminu. Administrator może w każdym momencie zażądać od niepełnoletniego Użytkownika wortalu przedstawienia takiej zgody na piśmie, pod groźbą zawieszenia Uczestnika w dostępie do wortalu.

   3. Aby zostać Użytkownikiem wortalu należy zarejestrować się, czyli założyć konto użytkownika, poprzez zrealizowanie zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej w wortalu.

   4. Rejestracja Konta w wortalu jest bezpłatna.

   5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i wortalu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

   6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

   7. Osoba, która nie aktywuje konta założonego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości aktywowania konta, jeżeli aktywacja nie zostanie dokonana w okresie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej dane zarezerwowanego konta.

   8. Usuwanie konta odbywa się na życzenie użytkownika poprzez wypełnienie odpowiedniego elektronicznego formularza pod adresem http://język-polski.pl/kontakt.html.

   9. Konto użytkownika może zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż Użytkownik nie zalogował się ani razu do wortalu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania.

   10. Jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem, regulaminem, ewentualnie łamie zasady netykiety, może zablokować, a nawet usunąć konto użytkownika bez jakichkolwiek uprzedzeń.

   11. Jeżeli Administrator stwierdzi, że Gość nie wypełnił prawidłowo formularza rejestracji nie podając prawdziwych informacji może usunąć konto użytkownika bez jakichkolwiek uprzedzeń.

   12. Niedozwolone jest celowe "podszywanie" się pod innego Użytkownika.

   13. Niedozwolone jest rejestrowanie konta (nick), które zawiera słowa wulgarne, obrażające osoby trzecie lub nie jest zgodne z ogólnie przyjętą netykietą i regulaminem.

   14. Zakres dostępu do zasobów wortalu dla osób będącymi gośćmi oraz zarejestrowanymi użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora, bez podawania przyczyn.

  3. ZASADY KORZYSTANIA

   1. Umieszczanie tekstów w wortalu język-polski.pl.

    1. Osoby zamieszczające teksty na wortalu oświadczają, że są autorami nadesłanych prac, a dostarczane treści nie naruszają i nie będą naruszać obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich.

    2. Nadesłać swój tekst za pomocą formularza kontaktowego może jedynie użytkownik zarejestrowany. Po publikacji pierwszego tekstu użytkownik awansuje do rangi autora.

    3. Opublikować swój tekst może jedynie zarejestrowany użytkownik o randze: autor na wortalu język-polski.pl. Autor samodzielnie zamieszcza teksty na wortalu.

    4. Autorzy nadesłanych treści wyrażają zgodę na ich redakcję oraz zamieszczenie na łamach wortalu język-polski.pl w celu ich udostępnienia użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu. Przy czym mogą ograniczyć dostęp do nadesłanego tekstu wyłącznie do użytkowników zarejestrowanych.

    5. Autorzy treści wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie z ich prac przez każdego użytkownika sieci Internet w zakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego.

    6. Autorzy tekstu w każdej chwili mogą zmieniać atrybuty artykułów, modyfikować je oraz usuwać.

    7. Korzystanie z udostępnionych materiałów, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

    8. Zabronione jest umieszczania tekstów/materiałów o charakterze komercyjnym i reklamowym (np. ogłoszenia sprzedaży/napisania prezentacji maturalnych, ofert korepetycji).

    9. Zabronione jest umieszczanie materiałów nie związanych z tematyką wortalu.

    10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danej pracy w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że publikowanie danej pracy narusza prawo lub zasady niniejszego Regulaminu. Dodatkowo Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich tekstów opublikowanych przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik umieścił chociaż jeden tekst naruszający prawo lub zasady niniejszego Regulaminu.

    11. Administrator nie jest stroną w dodawaniu materiałów; użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do sprawnego funkcjonowania katalogu prac. Użytkownik posiada pełne prawa autorskie do tekstu przechowywanego na łamach język-polski.pl, prawa te nigdy nie są przenoszone na Administratora.

    12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały umieszczone przez siebie w wortalu język-polski.pl.

    13. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia duplikatów tekstów tego samego autora bez podania przyczyny.

    14. Administrator zastrzega sobie prawo do korekty tekstów przysłanych przez Użytkownika, polegającej na: graficznym wykończeniu tekstu, poprawieniu błędów edytorskich i językowych oraz korekty tytułu, nie zmieniając treści publikowanych materiałów bez zgody autora.

    15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii danego tekstu w celu poprawnego prowadzenia katalogu udostępnionego wszystkim użytkownikom wortalu.

    16. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, edycji sekcji meta artykułu oraz optymalizacji samego tekstu pod kątem SEO (wyszukiwarek internetowych).

    17. Załączniki załączane do tekstu są integralną częścią przysyłanych materiałów.

    18. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia odnośnika w katalogu prowadzonym przez wortal język-polski.pl, nie usuwając samego tekstu z serwera bez podania przyczyny.

    19. Administrator zastrzega sobie prawo do kopiowania, udostępniania w innym miejscu i publikacji nadesłanych tekstów, materiałów i informacji.

    20. Użytkownik w każdej chwili może usunąć opublikowany przez siebie wcześniej tekst trakcie jego edycji lub po zgłoszeniu takiej prośby administratorowi poprzez formularz kontaktowy na stronie głównej.

    21. Usunięcie konta przez Użytkownika (login) nie powoduje usunięcia opublikowanych tekstów z język-polski.pl. Tekst ten może zostać wycofany na wyraźną prośbę autora. W tym celu musi skontaktować się z język-polski.pl przez specjalny formularz dostępny pod adresem http://www.język-polski.pl/kontakt/.

    22. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem bazy materiałów edukacyjnych w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na ich podstawie.

    23. Wszystkie treści publikowanie na wortalu są chronione prawem autorskim. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z wortalu język-polski.pl poza użytkiem osobistym.

   2. Profil użytkownika

    1. Każdy Użytkownik posiada w wortalu język-polski.pl profil dostępny pod adresem http://www.język-polski.pl/twoj-profil.html.

    2. Profil składa się z dobrowolnie udostępnionych przez Użytkownika informacji wyłącznie na swój temat.

    3. Wszystkie informacje podane w profilu Użytkownika muszą być autentyczne.

    4. Zabronione jest publikowanie w sekcji „O sobie” treści, których zawartość obraża osoby trzecie, zawiera wulgaryzmy lub jest niezgodna z ogólnie przyjętą netykietą.

    5. W przypadku wyraźnych podejrzeń, iż udostępnione informacje nie są autentyczne lub treści w sekcji „O sobie” łamią zasady punktu 4, Administrator może poprosić Użytkownika o skorygowanie informacji w profilu. W przypadku braku reakcji Użytkownika Administrator może zablokować lub usunąć konto użytkownika.

    6. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na publikacje zdjęcia w wortalu.

    7. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

    8. Administrator ma prawo kadrowania miniaturki zdjęcia tak, aby w jak najlepszy sposób przedstawiała ona Użytkownika.

    9. Wortal język-polski.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w wortalu zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

    10. Administrator ma prawo odrzucić lub usunąć zdjęcie Użytkownika, bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

   3. Forum (forum.język-polski.pl)

    1. Każdy Użytkownik powinien przestrzegać netykiety i regulaminu.

    2. Wiadomości niezgodne z netykietą, regulaminem, zawierające treści rasistowskie lub/i obrażające uczestników forum, lub ich przekonania, wiarę, orientację seksualną będą usuwane, a wobec ich twórców będą podjęte odpowiednie kroki.

    3. Każda wiadomość niezgodna z tematem danego forum może zostać usunięta.

    4. Posty nie na temat, spam, flodowanie i nic nie wnoszące do dyskusji mogą zostać usunięte.

    5. Każdy Użytkownik proszony jest przed napisaniem postu o użycie opcji "Szukaj" w celu sprawdzenia czy temat nie był już wcześniej poruszany na forum.

    6. Zabrania się umieszczania na forach postów o charakterze reklamowym.

    7. Zabrania się wysyłania do innych użytkowników forum wiadomości o charakterze reklamowym.

    8. Zabrania się umieszczania na forach ogłoszeń zawierających oferty przygotowania prezentacji maturalnych, ich sprzedaży lub innych form mających na celu pomoc przy ich napisaniu/przygotowaniu.

    9. Porządku na forum pilnują moderatorzy, usuwający wiadomości niezgodne z regulaminem oraz informują administratora wortalu o nadużyciach użytkowników. Użytkownicy o uprawnieniach moderatora mogą zablokować/usunąć wypowiedź danego użytkownika jeżeli stwierdzą, iż opublikowane materiały łamią zasady regulaminu.

    10. Administrator może zablokować lub usunąć konto użytkownika łamiącego regulamin.

    11. Administrator nie odpowiada za treści umieszczone na forach dyskusyjnych. Pełną odpowiedzialność za treść ponoszą autorzy postów.

  4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI.

   1. Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie język-polski.pl jest świadectwem dostrzegania potrzeby ochrony prywatności w serwisach internetowych. Dalsza część tekstu zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o użytkownikach, obowiązujące w serwisie język-polski.pl:

   2. Wortal język-polski.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do absolutnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie, zapewnienia ochrony praw autorskich publikowanych tekstów oraz bezpieczeństwa i ochrony danych.

   3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji i przekazywanych do wortalu wizerunków osobistych podlega ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgód udzielonych przez Użytkowników jest Administrator wortalu język-polski.pl.

   4. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych administratorów wortalu język-polski.pl na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

   5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.

   6. Użytkownicy, a w przypadku Użytkowników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi rejestrując się/zezwalając podopiecznemu na rejestrację w wortalu język-polski.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych osobowych przez Administratora danych (Arkadiusz Żmij) w związku z korzystaniem z wortalu język-polski.pl.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

   7. Użytkownicy, a w przypadku Użytkowników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi rejestrując się w wortalu język-polski.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

   8. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.

   9. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu wortalu język-polski.pl oraz zakresu zgód i oświadczeń Regulaminu, informacji i danych o Użytkowników jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie przynajmniej w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

   10. Wszelkie dane osobowe, inne informacje oraz ich zakres Użytkownik przekazuje do wortalu język-polski.pl w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie niektórych (są one oznaczone odpowiednio w formularzu) danych i informacji, co oznacza, że dostęp do nich będzie miał nieograniczony krąg użytkowników Internetu, chyba że Użytkownik zadecyduje inaczej, korzystając z ustawień prywatności dostępnych w profilu.

   11. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych. Wortal język-polski.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasz wortal daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości lub wysyłając e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   12. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: redakcja@ ipolski.pl .

  5. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies w serwisie wykorzystywane są w celu:

 1. obsługi logowania do serwisu (sesyjne - pozostają na urządzeniu do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej)
 2. dopasowania treści emitowanych reklam (stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785,
 3. zapamiętywania zgody na wyświetlanie wybranych treści (stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika),

Użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by uniemożliwić przechowanie ciasteczek (wybranych lub wszystkich). Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
 • Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach wortalu język-polski.pl przez Użytkowników, w tym za ich poglądy, ani też za umieszczone w wortalu materiały.
 • Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez użytkowników - Administrator nie ma możliwości ich uprzedniego zweryfikowania co do zgodności z prawem oraz stanem rzeczywistym.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z wortalu język-polski.pl i umieszczanie ich w innych wortalach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z wortalu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wortalu język-polski.pl zgromadzonych w systemach komputerowych wynajętych przez Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub innymi przyczynami.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem Użytkownika.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z wortalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Użytkownika lub łączy internetowych, oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały umieszczone przez siebie na łamach wortalu język-polski.pl.
 1. KONTAKT Z WORTALEM. AWARIE. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA. REKLAMACJE.

  1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie wortalu język-polski.pl mogą być kierowane do Administratora pod adres http://www.język-polski.pl/kontakt

  2. Zakłócenia w korzystaniu z wortalu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi, używając w tym celu formularza zamieszczonego pod adresem http://www.język-polski.pl/kontakt/

  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez redakcję wortalu język-polski.pl w terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco na łamach wortalu język-polski.pl lub bezpośrednio przez Administratora.

  4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług wortalu język-polski.pl., a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub wortalu.

  5. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Administratora poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów oraz usunięcia ich z wortalu. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.

  6. W przypadku zgłoszenia nieodpowiednich treści lub materiałów będą one natychmiast usuwane.

 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Administrator jako właściciel i zarządca wortalu język-polski.pl dołoży wszelkich starań, aby wortal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator nie ponosi jednakże żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane awarią systemu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, a także awarią urządzeń i systemów operatorów telekomunikacyjnych.

  2. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania wortalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

  3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z wortalem język-polski.pl na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.

  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na łamach wortalu wraz z informacją o dokonaniu modyfikacji.

  5. Każde zalogowanie się do wortalu język-polski.pl oznacza akceptację nowego regulaminu przez użytkownika.

  6. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie, użytkownik powinien zrezygnować z logowania się do wortalu język-polski.pl i powiadomić Administratora o swojej decyzji.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.