Retoryka - przemówienie, mowa

Rodzaje przemówień

3.9333333333333 1 1 1 1 1 Rating 79%

Rodzaje przemówień

przemówienie doradcze

dotyczą przyszłości, czyli mają pomóc słuchaczom przy podejmowaniu decyzji, które będą musieli podjąć w najbliższym czasie

 

zachęcające

czyli te, które mają odbiorców nakłonić do czegoś

zniechęcające

czyli te, które mają sprawić, że odbiorcy zmienią swoje nastawienie do wybranego obiektu na negatywne

przemówienie osądzające

dotyczą one przeszłości, stanowią więc sąd nad ludźmi, czynami, postawami, od których dzieli mówcę dystans czasowy

przemówienie oceniające

dotyczą teraźniejszości; typy mowy oceniającej stanowią:

pochwała

wskazuje pozytywne aspekty czegoś

nagana

potępiające jakieś zachowanie, postawy

Retoryka, erystyka - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.