Retoryka - przemówienie, mowa

Przemówienie - wzorzec

4.1518987341772 1 1 1 1 1 Rating 83%

Przemówienie - wzorzec (budowa przemówienia)

Pamiętaj, że najważniejsza w przemówieniu, mowie, oracji jest funkcja impresywna. Głownym celem jest zatem wpłynąć na audytorium i zmienić jego poglądy, postawę, przekonania.

 

Budowa przemówienia:

Wstęp

Głównym jego celem jest zainteresować audytorium. Musi przykuć uwagę słuchaczy. Można to uzyskać w wyniku niekonwencjonalnego zachowania, prowokacji, albo ciekawej anegdoty. Powinien zachęcić do wysłuchania całej mowy. We wstępie do przemówienia należy również uzasadnić wybór tematu, własną postawę. Dobrym zwyczajem jest również zapoznać odbiorców ze schematem przemówienia, przedstawiając im np.: krotki plan mowy.

Opis

Opis to dobre miejsce na prezentację faktów, które miały miejsce i są istotne dla podejmowanego tematu, opis przebiegu zdarzeń, które doprowadziły do aktualnego stanu rzeczy. Jeśli wystąpienie jest poświęcone ukazaniu osiągnięć jakiejś osoby, to tu można przedstawić jej biografię.

Argumentacja

To najważniejsza część przemówienia. Argumentacja musi przekonać odbiorców do racji mówcy. Jeśli będzie ona słaba, cała mowa traci sens. Mówca musi użyć tutaj argumentów, które przekonają słuchaczy do przyjęcia jego punktu widzenia. Ma do wyboru kilka typów argumentów. Które wybrać? Pamiętaj, rodzaj stosowanych w mowie argumentów musi być dostosowany do odbiorców (ich wiedzy, wykształcenia, wieku, płci) oraz tematu przemówienia. Jako mówca możesz wykorzystać na stępujące rodzaje argumentów:

argumenty racjonalne

czyli zgodne z zasadami logiki – trafią do osób wykształconych, nastawionych na konkretne informacje

argumenty emocjonalne

są przeciwieństwem racjonalnych. Ich celem jest nie przekonać, ale zyskać aprobatę audytorium poprzez wywołanie określonych uczuć wobec tematu lub mówcy. Można uciekać się do argumentów, które:

mają wywołać litość

mają wywołać oburzenie

mają wywołać wzruszenie

mają wywołać życzliwość

argumenty empiryczne

wymagają one dużej wiedzy mówcy o swoich adresatach. Jako orator możesz odwołać się do:

wspólnych doświadczeń

wspólnych faktów

wspólnej wiedzy

Kompozycja argumentacji w przemówieniu

Zadbaj o kompozycję swojej prezentacji. Stanowi ona klucz do sukcesu. Zła kompozycja będzie utrudniała prezentację, zmuszała Cię do powtarzania tych samych lub podobnych informacji, do wracania do poprzednich argumentów. Dobór kompozycji musi być dostosowany do tematu.

Jak rozpoznać czy kompozycja waszej wypowiedzi jest dobra, czy zła? Są na to dwa sposoby:

Po pierwsze, sporządzić plan odtwórczy wypowiedzi. Jeśli udaje się to bez kłopotu, a sam plan ma sens, należy uznać to za sygnał poprawności kompozycji.

Po drugie, jeśli w swojej wypowiedzi: powtarzasz te same lub podobne informacje, wracasz do wcześniejszych argumentów, bądź pewien, że to zła lub przynajmniej niedoskonała kompozycja.

Tajemnicą poliszynela jest, że kompozycje alfabetyczne, chronologiczne, w przeciwieństwie do kompozycji: problemowych, skojarzeniowych, bardzo negatywnie wpływają na oryginalność prezentacji.

Zakończenie

Powinno stanowić mocny akcent, którego celem jest podkreślić główny cel i sens wystąpienia. Zakończenie przemówienia powinno oczywiście zamknąć mowę, najlepiej w formie: konkluzji lub puenty. Pamiętaj, że to ostatnie słowa, które mówca wypowiada do odbiorców, a więc te, które najlepiej zapadną im w pamięć. Budowa przemówienia:

Wstęp

Głównym jego celem jest zainteresować audytorium. Musi przykuć uwagę słuchaczy. Można to uzyskać w wyniku niekonwencjonalnego zachowania, prowokacji, albo ciekawej anegdoty. Powinien zachęcić do wysłuchania całej mowy. We wstępie do przemówienia należy również uzasadnić wybór tematu, własną postawę. Dobrym zwyczajem jest również zapoznać odbiorców ze schematem przemówienia, przedstawiając im np.: krotki plan mowy.

Opis

Opis to dobre miejsce na prezentację faktów, które miały miejsce i są istotne dla podejmowanego tematu, opis przebiegu zdarzeń, które doprowadziły do aktualnego stanu rzeczy. Jeśli wystąpienie jest poświęcone ukazaniu osiągnięć jakiejś osoby, to tu można przedstawić jej biografię.

Argumentacja

To najważniejsza część przemówienia. Argumentacja musi przekonać odbiorców do racji mówcy. Jeśli będzie ona słaba, cała mowa traci sens. Mówca musi użyć tutaj argumentów, które przekonają słuchaczy do przyjęcia jego punktu widzenia. Ma do wyboru kilka typów argumentów. Które wybrać? Pamiętaj, rodzaj stosowanych w mowie argumentów musi być dostosowany do odbiorców (ich wiedzy, wykształcenia, wieku, płci) oraz tematu przemówienia. Jako mówca możesz wykorzystać różne  {ln: Rodzaje argumentów ' rodzaje argumentów} .

kompozycja argumentacji w przemówieniu

Zadbaj o kompozycję swojego przemówienia. Stanowi ona klucz do sukcesu. Zła kompozycja będzie utrudniała orację, zmuszała Cię do powtarzania tych samych lub podobnych informacji, do wracania do poprzednich argumentów. Dobór kompozycji musi być dostosowany do tematu.

Jak rozpoznać czy kompozycja waszej wypowiedzi jest dobra, czy zła? Są na to dwa sposoby:

  • sporządzić plan odtwórczy wypowiedzi. Jeśli udaje się to bez kłopotu, a sam plan ma sens, należy uznać to za sygnał poprawności kompozycji.
  • analiza w swojej wypowiedzi - jeśli powtarzasz te same lub podobne informacje, wracasz do wcześniejszych argumentów, bądź pewien, że to zła lub przynajmniej niedoskonała kompozycja.

Tajemnicą poliszynela jest, że kompozycje alfabetyczne, chronologiczne, w przeciwieństwie do kompozycji: problemowych, skojarzeniowych, bardzo negatywnie wpływają na oryginalność prezentacji.

Wiedz jakie są {ln: Rodzaje argumentów ' rodzaje argumentów} i świadomie wybieraj je, dostosowując do odbiorców.

Kontrargumenty (refutatio)

W tej części powinno nastąpić:

  • odparcie kontrargumentów przeciwnika
  • odparcie spodziewanych zarzutów

Zakończenie

Powinno stanowić mocny akcent, którego celem jest podkreślić główny cel i sens wystąpienia. Zakończenie przemówienia powinno oczywiście zamknąć mowę, najlepiej w formie: konkluzji lub puenty. Pamiętaj, że to ostatnie słowa, które mówca wypowiada do odbiorców, a więc te, które najlepiej zapadną im w pamięć.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.