Retoryka - przemówienie, mowa

Jak napisać przemówienie?

4.0789473684211 1 1 1 1 1 Rating 82%

Jak napisać przemówienie?

Wybierz temat przemówienia

Wybierając temat przemówienia, kieruj się tym, co Ci się podoba, na czym się znasz. Najczęściej spotykanym błędem jest wybieranie tematu, który Cię nie interesuje. Im bardziej zaangażujesz się w temat, tym bardziej on będzie oryginalny i lepiej będzie Ci się nad nim pracowało. Bądź racjonalistą, dobrze przeanalizuj temat (zdefiniuj pojęcia, określ przedmiot i horyzont czasowy).

 

Określ audytorium

Do kogo będziesz wygłaszać mowę? Określ poziom wiedzy i wykształcenia Twoich słuchaczy. Zastanów się, do jakich doświadczeń z ich życia możesz się odwołać. Opisz wiek słuchaczy, płeć i inne istotne cechy.

Wybierz cel przemówienia

Określ cel przemówienia. Odpowiedz sobie na pytania: Po co wygłaszasz mowę? Co chcesz zmienić w Twoich słuchaczach? W zależności od udzielonych odpowiedzi nazwij sobie rodzaj oracji, który najlepiej odpowiada Twoim celom.

Zgromadź informacje

Zbierz wszystkie możliwe informacje. Wyszukaj wszystkie możliwe argumenty i kontrargumenty. Odnajdź wszystkie dowody. Jeśli lista będzie zbyt uboga, nie będzie możliwy wybór najlepszych dowodów i najpewniejszych dowodów. Jeśli długa - łatwiej Ci będzie wybrać najtrafniejsze argumenty.

Optymalizuj dane

Eliminuj argumenty, które są najmniej trafne, powtarzają te same ujęcia. Rozważ, który typ argumentów najlepiej trafi do odbiorców. Odrzuć najsłabsze dowody. Pozostaw tylko najistotniejsze kontrargumenty.

Sporządź rozbudowany plan przemówienia

Zebrane i wyselekcjonowane informacje, dowody i argumenty należy teraz ułożyć w sensowną całość – sporządzić plan wypowiedzi. To miejsce, w którym decydujesz o wyborze tropów, figur retorycznych organizujących całość i kompozycji oracji. Opracowując plan mowy, pamiętaj także tym, by zastosować klasyczny schemat budowy przemówienia. Plan przemówienia - schemat

Ułóż tekst przemówienia

Kolejny etap można sprowadzić do połączenia wszystkich punktów plany w spójną wypowiedź. Kiedy mowa będzie już gotowa, sprawdź, ile czasu zajmuje jej odczyt. Oceń czy nie jest to za długo lub za krótko. Dostosuj długość przemówienia. Nie ucz się jednak tego tekstu na pamięć.

Sporządź odtwórczy plan ramowy

W mojej opinii znacznie lepszym pomysłem niż uczenie się prezentacji na pamięć jest nauczenie się prezentowania swoich myśli w oparciu o plan ramowy, z którego możesz w ostateczności korzystać w trakcie wygłaszania przemówienia. Dzięki sporządzeniu odtwórczego planu ramowego samodzielnie sprawdzisz kompozycję swojej oracji.

Po sporządzeniu planu ramowego, polecam wyrzucić tekst prezentacji i ćwiczyć przemówienie, korzystając z planu.

Retoryka, erystyka - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.