Retoryka - przemówienie, mowa

Teoria trzech stylów

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Teoria trzech stylów

Teoria ta dokonuje hierarchizacji stylów retorycznych. Hierarchia składa się z trzech, nierównowartościowych stylów retorycznych: stylu wysokiego, stylu średniego i stylu niskiego (prostego).

 

styl wysoki

Inne nazwy, z którymi możesz się spotkać to:

 • gravis
 • ampulus
 • sublimus
 • wzniosły

Starożytni jego stosowanie ograniczali do:

 • gatunków wysokich
 • tragedii
 • eposów
 • ważnych mów
 • wysoko urodzonych postaci
 • doniosłych tematów, podejmujących problematykę: losu ludzkiego, fatum, wyroków boskich

Cechy tego stylu:

 • bardzo ozdobny
 • figury retoryczne
 • tropy

Warto jeszcze nadmienić, że jest on charakterystyczny dla azjanizmu.

styl średni

Inne nazwy, które pojawiają się w literaturze to:

 • medicoris
 • moderatus
 • medius
 • modicus
 • floridus

Stanowi on złoty środek między stylem wysoki i niskim i odznacza się następującymi cechami:

 • umiarkowanie ozdobny
 • estetyka przyjemna do słuchaczy

W dziełach starożytnych znajdował zastosowanie w gatunkach takich jak:

 • mowy doradcze
 • mowy okolicznościowe
 • poemat opisowy
 • elegia
 • moralizujące dialogi

styl niski (prosty)

spotykane nazwy to:

 • humilis
 • tenuis
 • subtilis
 • attenauatus

Bywał stosowany w następujących gatunkach:

 • sielanki
 • komedie
 • satyry
 • dowodzenie
 • pouczenie

Służył do opisania życia prostych ludzi i zwyczajnych tematów.

Jego cechy to:

 • jasny
 • skromny
 • pozbawiony tropów
 • związany z attycyzmem

Retoryka, erystyka - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.