Retoryka - przemówienie, mowa

Plan przemówienia - schemat

3.6153846153846 1 1 1 1 1 Rating 72%

 

Plan mowy retorycznej

Artykuł zawiera czysty plan mowy retorycznej. To nie jest gotowy do wygłoszenia plan mowy retorycznej, a raczej uniwersalny schemat przemówienia, który należy wypełnić treścią.

Instrukcja:

Sporządź plan przemówienia postępując zgodnie z etapami pisania przygotowywania przemówienia poznanymi na lekcji. W planie używaj tylko równoważników zdań.

 I Wstęp

 

1 Powitanie

2 Hak na uwagę .....................................................................................................................................

3 Teza .....................................................................................................................................................

4 Lista argumentów

4a ...........................................................................................................................................................

4b ...........................................................................................................................................................

4c ...........................................................................................................................................................

II Opis

1 .............................................................................................................................................................

2 .............................................................................................................................................................

III Argumentacja

1a argument ...........................................................................................................................................

1b dowód ...............................................................................................................................................

1c - wniosek cząstkowy ….....................................................................................................................

2a argument ...........................................................................................................................................

2b dowód ...............................................................................................................................................

2c - wniosek cząstkowy ….....................................................................................................................

3a argument ….......................................................................................................................................

2b dowód ...............................................................................................................................................

2c - wniosek cząstkowy ….....................................................................................................................

IV Kontrargument

1 argument ….........................................................................................................................................

1a dowód ...............................................................................................................................................

1b - wniosek cząstkowy ….....................................................................................................................

V Zakończenie

1 Wniosek 1 ...........................................................................................................................................

2 Wniosek 2 ...........................................................................................................................................

3 Wniosek 3 ...........................................................................................................................................

4 Hak na zapamiętanie ...........................................................................................................................

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.