Rozprawka

Rozwinięcie rozprawki. Przedstaw genezę renesansu

3.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 71%

Rozwinięcie rozprawki

Przedstaw genezę renesansu

Zobacz też: Plan rozwinięcia. Przedstaw genezę renesansu i artykuł: {ln: Jak napisać rozprawkę?}

Krucjaty, czyli wyprawy wojenne na teren Palestyny znacząco przyczyniły się do powstania renesansu. Dzięki nim do Europy dotarły arabskie przekłady antycznych utworów. Motywy te będę często używane zarówno w utworach literackich jak i malarstwie, i rzeźbie. Najlepszym przykładem jest dramat Jana Kochanowskiego ,,Odprawa posłów greckich”. Poeta wykorzystuje tu obraz dziejów Parysa by przedstawić nam sytuacje Rzeczypospolitej. Używa postacie z Iliady, które są odzwierciedleniem polskich władców i osób sprawujących władze. Ukazuje jak prywata i chciwość mogą zniszczyć nasz kraj. Elementy antycznej kultury wykorzystywane są też w ,,Trenach”, które opowiadają o bólu ojca po śmierci córki. Kochanowski użył tu m.in. motta z Odyseji, który mówi że ludzkie umysły są odzwierciedleniem świata. Ponadto powołuje się na filozofie stoicyzmu, uważając że to właśnie ona może mu pomóc w cierpieniu i jeśli by tylko ją opanował nie martwił by się tak. Przywołuje tu Niobe jako łącząc się z nią w cierpieniu mówi, że ją rozumie. Pokazuje swój wielki smutek. Krucjaty miały także wpływ na sztukę. Dzięki nim tworząc czy to obrazy czy rzeźby używano motywów oprócz biblijnych również mitologicznych. Postacie były wyidealizowanie i nagie.

 

Kolejną rzeczą, która miała wpływ na powstanie renesansu jest wynalezienie druku przez Gutenberga sprawiło, że był lepszy obrót informacje, poza tym Kościół miał ograniczone możliwości kontrolowania ich. Umożliwia to wydrukowanie przez Kopernika swojej książki „O obrotach sfer niebieskich”, ze swoją heliocentryczną teorią. Jego przedstawienie wszechświata było niezgodne z doktryną Kościoła. Jednak dzięki odkryciu druku mógł ją opublikować, a jego teza trafiła do wielu ludzi. Poza tym umożliwiło to druk różnych przekładów Biblii. Sprawiło to, ze ludzie przestali ślepo wierzyć w słowa Kościoła, oraz się buntować. Zauważyli że rzeczy, które im mówią duchowni są tylko skrawkiem prawdy, a to w konsekwencji doprowadziło do reformacji.

 

Odkrycia geograficzne przez Kolumba spowodowały, że ludzie zaczęli się bardziej interesować światem i tym co ich otacza, a także wpłynęło na urbanizacje. Sprawiły one że dowiedziono kulistości ziemi, spotkano nowe gatunki zwierząt i stworzono wiele urządzeń nawigacyjnych. W czego konsekwencji zaczęto uważać, że życie i wszystko co nas otacza jest harmonijne dobre. Wszystko daje ludziom korzyści. Ponadto sprowadzano z innych krajów niewolników. Dzięki nim był duży rozwój przemysłu, a ich właściciele zaczęli się bogacić, oraz mieć większą władze. Człowiek zaczął przywiązywać większą wagę do rzeczy doczesnych.

 

Reformacje bardzo osłabiły pozycje Kościoła zaczęły dzielić ludzi. Jednym z reformatorów był Marcin Luter, sprzeciwiał się on płatnym odpustom, żądał zniesienia celibatu, oraz porzucenia majątku przez duchownych. Chciał on również by Biblia była jedynym objawieniem wiary. W związku z jego postulatami wielu ludzi opuściło katolicyzm, kościół musiał się zmienić, a rola Kościoła zmalała. Podobnie rzecz się miała w Anglii gdy Król Henryk VIII, któremu duchowieństwo nie chciało dać rozwodu stworzył swą własną religie. Głową Kościoła został wówczas król, a więzi z katolicyzmem zostały zerwane.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.