Rozprawka

Ćwiczenie 1. Rozprawka. Odnajdź tezę w stwierdzeniu

3.8415841584158 1 1 1 1 1 Rating 77%

Spis treści

Odnajdź tezę w stwierdzeniu (ćwiczenie 01 - rozprawka)

W tym ćwiczeniu należy sformułować tezę na podstawie zapisanych poniżej stwierdzeń i zweryfikować efekty swojej pracy z sugerowanymi odpowiedziami, zamieszczonymi w dolnej części strony.

Zadanie 1.

Książki, które czytam, poszerzają wiedzę, uczą mnie zachowań, pomagają odróżniać dobro od zła.

Zadanie 2.

W książce panuje zło, dochodzi do rozbojów, licznych kradzieży, bohaterowie często napadają na słabszych lub są obojętni wobec zła.

Zadanie 3.

Dorośli interesują się tylko swoimi problemami, nie szanują dzieci, które mają swój świat i same spędzają wiele czasu w domu, bo ich rodzice dużo pracują.

Zadanie 4.

W naszej szkole nauczyciele lubią uczniów, chętnie pomagają swoim wychowankom, ich lekcje są bardzo ciekawe, a uczniowie chętnie biorą w nich udział, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, są mądrzejsi od swoich równieśników i odnoszą liczne sukcesy.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.