Rozprawka

Ćwiczenie 4. Rozprawka. Odnajdź tezę w temacie

3.4736842105263 1 1 1 1 1 Rating 69%

Spis treści

Odnajdź tezę w temacie (ćwiczenie 4 - rozprawka)

W tym ćwiczeniu należy sformułować tezę w zapisanych poniżej tematach rozprawki. Efekty swojej pracy możesz porównać z sugerowanymi odpowiedziami, zamieszczonymi w dolnej części strony.

Zadanie 01.

Odwołując się do tekstów z różnych epok dowiedź, że miłości towarzyszy cierpienie.

Zadanie 02.

Czy Konrada Wallenroda można uznać za szczęśliwego czlowieka?

Zadanie 03.

Odwołując się do utworów różnych epok, udowodnij, że rodzina jest wartością uniwersalną.

Zadanie 04.

W oparciu o dowolne przykłady literackie dowiedź, że człowiek odrzuca zło i wybiera dobro.

Zadanie 05.

Odwołując sie do dowolnych przykładów rozwiń myśl, że poeta odkrywa przed swoimi czytelnikami piękno świata, którego oni sami nie potrafią dostrzec.

Zadanie 06.

Opisz i porównaj dwa sposoby uzyskiwania efektu groteskowości w przytoczonych fragmentach dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza i Sławomira Mrożka.

Zadanie 07.

Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.

Zadanie 08.

Dwa obrazy wojny - dwa sposoby mówienia o niej. Dokonaj analizy porównawczej poniższych fragmentów Potopu Henryka Sienkiewicza i Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego.

Zadanie 09.

Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Różyckiego "Dwanaście stacji". Jaką rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do Pana Tadeusza?

Zadanie 10.

Różne koncepcje miłości i różne sposoby mówienia o niej. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej Przypomnienia dawnej miłości Franciszka Karpińskiego oraz danego fragmentu IV części Dziadów Adama Mickiewicza.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.