Słownik języka polskiego

Słownik języka polskiego serwisu język-polski.pl, stanowi zbiór pojęć związanych z językiem polskim, które pojawiły się w wortalu język-polski.pl. Słownik obejmuje swym zakresem terminy naukowe, szkolne, językoznawstwo, teorie literatury i historię literatury, słowem wszystko, co przydatne uczniowi gimnazjum i szkoły średniej.

Podręczny słownik zawierający definicje najważniejszych pojęć z zakresu lingwistyki (językoznawstwa)
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.