Słownik języka polskiego

Ergon (dzieło) i Energeia (działanie)

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Problem postawił W. Humboldt nie dając rozwiązania. Język jest jednocześnie tworem i procesem, antynomia ta przybiera różne postaci, m.in. alinearny i linearny, abstrakcyjny i realny, synchroniczny i diachroniczny itd. Jest to rozróżnienie strukturalistów: Srtukturalizm syst. de Saussure’a zajął stanowisko statyczne, a strukt. tekstowy, amerykański, dynamiczne.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.