Słownik języka polskiego

Język - Mowa - Mówienie

3.5 1 1 1 1 1 Rating 70%

Język - Mowa - Mówienie

Różnice i relacje pomiędzy pojęciami: język, mowa, mówienie.

 

Humboldt:

język(jego forma) to to, co jest powstałe w procesie posługiwania się nim dla wyrażania myśli

mówienie jednostkowe to jedyna realność językowa

De Saussure - strukturalizm:

Mowa(langage) = język(langue) + mówienie(parole) – oba el. wzajemnie się warunkują

Język – zjawisko społeczne i abstrakcyjne

Mówienie - zjawisko jednostkowe i konkretne

Szkoła idealistyczna Croce, Vossler:

Język – to produkt twórczych jednostek, który jest przedmiotem ewolucji

Mówienie – to zjawisko jednostkowe

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.