Słownik języka polskiego

Neurolingwistyka - definicja

1 1 1 1 1 Rating 0%

Neurolingwistyka - definicja pojęcia

bada jakie części mózgu odpowiadają za procesy powst. i rozumienia mowy; jest to dyscyplina psychologiczna.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.