Słownik języka polskiego

statystyka językowa

5 1 1 1 1 1 Rating 100%
bada częstotliwość używania wyrazów, ich frekwencje, częstość występowania określonych fonemów typów słowotwórczych itp.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.