Słownik języka polskiego

Pole semantyczne

1 1 1 1 1 1 Rating 20%

Definicja pojęcia: pole semantyczne

Pole semantyczne to:

  • pole wyrazowe jest odbiciem pola pojęciowego, które stanowi siatkę pojęciową, nakładaną przez język na rzeczywistość;

L. Weisgerberg

 

  • „wewnętrzna forma języka" organizuje życie społeczności, rodzaje zmian: nazwy barw: w Polsce(niebieski i zielony), U Indian z Arizony (1 nazwa na te kolory) zanik struktur rodowych wyrzuca z użycia nazwy pokrewieństwa;

Humboldt

 

  • w tej koncepcji wartość elementu językowego nie polega na obiektywnych cechach, ale zależy od kontekstu, pozycji. Zmiana pozycji jednego elementu powoduje automatycznie zmianę wartości elementów sąsiednich.

Saussure

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.