Słownik języka polskiego

Akwizycja mowy - definicja

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Akwizycja mowy- co to jest?

Akwizycja mowy to po prostu proces uczenia się języka.
Problematyka nauczania (metodyka) i uczenia się języków obcych:
  • podstawy teoretyczne w Europie od O. Jespersena i H. Sweeta,
  • pełny rozwój w lingwistyki amerykańskiej  do której charakterystycznych cech należało m. in. nastawienie praktyczne.
W czasie wojny potrzeba było intensywnego nauczania języka dla wojska (zasady nauczania reguł gramatycznych (langue) na nauczanie konkretnego mówienia (parole). Naczelnym stał się postulat, by uczyć języka = mówienia, a nie o języku.
Umiejętność mówienia polega na wytworzeniu w sobie zespołu automatycznych nawyków, proces uczenia się językowego = nabywanie mowy jego użytkowników (dziecko).
Trzeba więc usunąć balast niepotrzebny z tego punktu widzenia i opracować opisy strukturalne poszczególnych języków (proste, jasne, maksymalnie adekwatne) hasło nauczania programowego (maksymalnie sformalizowanego) polegającego na uprzedniej analizie materiału językowego w sposób tak ścisły jak w komputerze. Proces nauczania ma być prosty, jasny i pełny zarazem.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.