Słownik języka polskiego

Językoznawstwo stosowane

1 1 1 1 1 Rating 0%

Co to jest językoznawstwo stosowane?

Artykuł poświęcony pojęciu:

Językoznawstwo stosowane

 

  1. nauka o możliwościach i sposobach wykorzystania osiągnięć językowych w różnych dziedzinach życia oraz w innych dziedzinach naukowych
  2. badania nad efektywnością nauczania języków obcych, nad poprawnością językową, nad udoskonaleniem kodów do przekazywania informacji w telekomunikacji, nad doskonaleniem tłumaczenia maszynowego (komputerowego), teorie przekładu, logopedię, badania w zakresie polityki językowej i jego kultury, opracowanie alfabetów dla języków, które nie znały do tej pory piśmiennictwa, udoskonalenia stenografii oparte na badaniach stylistyczno-językoznawczych, prace nad standaryzacją terminologii, badania nad afazją i sposobami jej leczenia (logoterapia).
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.