Słownik języka polskiego

Retoryka

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Co to jest retoryka?

Artykuł poświęcony krótkiemu omówieniu pojęcia retoryka.

Retoryka

Retoryka to nauka sprawnego mówienia.

Uprawiana od starożytności do XVIII w.

Znaczną część jej problematyki przejęła stylistyka, której podręczniki do dziś operuj wypracowanym przez retorykę przeciwstawieniem 2 zasadniczych stylów oratorskich: ornamentacyjnego azjanizmu i prostego attycyzmu. Retoryka zajmowała się także stosowaniem Figur retorycznych (reguł tworzenia wypowiedzi) mających na celu wzmocnienie ekspresji. Pojęć nazw figur (metaforametonimia) używana się we współczesnej stylistyce i w innych działach językoznawstwa.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.