Słownik języka polskiego

Teoria psychei

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 87%

Omówienie teorii psychei.

Teoria psychei

zakłada, że nazwa wynika z istoty rzeczy nazywanej i dlatego brzmienie nazwy pozostaje w związku naturalnym z charakterem tej rzeczy. (Heraklita z Efezu – V wiek p.n.e)

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.