Słownik języka polskiego

Redukcja

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Co to jest redukcja?

Omówienie pojęcia: redukcja w języku.

 

Redukcja - definicja

Redukcja to osłabienie wymowy lub całkowity zanik jakiegoś dźwięku czy połączenia dźwiękowego. Redukcja może charakteryzować określone typy form gramatycznych. i w ten sposób stanowić część alternacji. W gramatyce generatywnej redukcja to jeden z rodzajów transformacji elementarnych, polegający na ściągnięciu dwóch el. w jeden: x + y = z.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.