Słownik języka polskiego

Semantyka składnikowa

1 1 1 1 1 Rating 0%

Semantyka składnikowa

Cel: rozkład znaczeń na prostsze składniki (komponenty) semantyczne.

 

Źródła semantyki składnikowej:

  1. Hjelmslev: wprowadził pojęcie semów ,
  2. teoria semantycznych cech dystynktywnych – kobieta i mężczyzna różnią się jedynie informacją o płci
  3. Manfred Bierwisch: (semantyka generatywna) wprowadził do opisu pojęciowego aparat logiki symbolicznej (rachunek predykatów) Znaczenia nie stanowią sumy składników, ale zhierarchizowane struktury, posiadające wewnętrzną składnię. Cechy semantyczne rozumiane są jako predykaty odnoszone argumentów argumentów określonych rolach
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.