Słownik języka polskiego

Socjolingwistyka

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Socjolingwistyka - definicja pojęcia.

Od lat 60-tych termin stosowany na określenie pewnej interdyscyplinarnej gałęzi badań naukowych (lingwistyka, psycholingwistyka, lingwistyka, językoznawstwo). Socjolingwistyka zajmuje się rolą języka w społeczeństwie, obserwuje i interpretuje językowe zachowanie się jednostek w określonym środowisku społecznym. Wiąże się ona z psycholingwistyką i lingwistyką antropologiczną.

Socjolingwistyka zakłada, że język przybiera różne postaci w zależności od tego, kto nimi mówi - przynależność użytkownika języka do określonej grupy społ.ecznej wpływa na jego zróżnicowanie. Stąd mamy gwary społeczne (miejskie, wiejskie), środowiskowe (uczniowska, przestępcza). Ważny jest też stosunek między nadawcą, a odbiorcą tekstu, jak i okoliczności użycia języka. Np. rodzina, przełożeni etc.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.