Słownik języka polskiego

Rama tekstowa (rama wypowiedzi)

1 1 1 1 1 Rating 0%

Co to jest rama tekstowa? Co to jest rama wypowiedzi?

Artykuł wyjaśnia co to jest rama tekstowa (rama wypowiedzi).

Rama tekstowa, rama wypowiedzi - definicja:

wstępne i końcowe części wypowiedzi, w których dominują: funkcja fatyczna i metatekstemy. Za twórcę pojęcia rama tekstowa (rama wypowiedzi) uznaje się J. Łotmana. Pojęciem tym posługują się językoznawcy zajmujący się stylistyką lingiwstyczną.
Opracowano na podstawie:
T. Dobrzyńska , Tekst - w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzynska, Warszawa 1996, 125-143.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.