Słownik języka polskiego

Kohezja

3 1 1 1 1 1 Rating 60%

Kohezja - co to jest?

Wyjaśnienie pojęcia kohezja (=spójność lokalna).

Kohezja (spójność lokalna) to spójność osiągana na poziomie gramatyki (fleksji, słowotwórstwa, składni), struktury tekstu (wyliczenia, frazy, zwroty). Jest ona charakterystyczna dla tekstów naukowych, kodeksów prawniczych, dokumentów. urzędowych.

Pojęciem tym posługują się językoznawcy zajmujący się stylistyką lingwistyczną.
Opracowano na podstawie:

T. Dobrzyńska, Tekst - w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzynska, Warszawa 1996, 125-143.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.