Słownik języka polskiego

Koherencja

3.75 1 1 1 1 1 Rating 75%

Koherencja - co to jest?

Wyjaśnienie pojęcia koherencja (spójność globalna).

 

Koherencja to tzw. spójność globalna, jest efektem połączenia wszystkich znaczeń w komunikacie z wiedzą o świecie odbiorców (aluzja, dowcip, intertekstualność). Gdy zasób wiedzy nadawcy i odbiorcy pokrywa się dopuszczalna jest wówczas w komunikacji spójność globalna (tematyczna). Jest charakterystyczna dla monologów, tekstów artystycznych.

Pojęciem tym posługują się językoznawcy zajmujący się stylistyką lingiwstyczną.
Opracowano na podstawie:

T. Dobrzyńska, Tekst - w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzynska, Warszawa 1996, 125-143.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.