Słownik języka polskiego

Koreferencja

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Wyjaśnienie pojęcia: koreferencja wraz z podaniem wyznaczników koreferencji i kilku innych istotnych informacji.

Koreferencja

zjawisko, zabieg polegający na wykorzystaniu wyrażeń koreferencjalnych, czyli wyrażeń służących nazywaniu tego samego przedmiotu w wypowiedzi

Wyznaczniki koreferencji:

  • imię własne,
  • deskrypcje określone (peryfrazy),
  • zaimki anaforyczne,
  • wykładnik kategorii osoby ukryty w formie czasownikowej.

Ciągi wyrażeń koreferencjalnych (wyrażeń służących nazywaniu tego samego przedmiotu w wypowiedzi) mogą być bogate lub ubogie (może być świadectwem ubóstwa stylistycznego, może uniwersalizować).

Nadużywanie zaimków nieokreślonych referencjalnie prowadzi do utożsamiania różnych przedmiotów referencji ze sobą i jest częstym błędem popełnianym w komunikacji społecznej.

Pojęciem tym posługują się językoznawcy zajmujący się stylistyką lingwistyczną.

Opracowano na podstawie:

T. Dobrzyńska, Tekst - w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzynska, Warszawa 1996, 125-143.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.