Słownik języka polskiego

Relacje izotopiczne

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Relacje izotopiczne - co to jest?

Wyjaśnienie pojęcia: relacje izotopiczne.

 

Relacje izotopiczne to całokształt związków przedmiotowych w tekście spójnym:

  • relacje przebiegające na płaszczyźnie semantycznej (synonimy, wyr. bliskoznaczne, peryfrazy, hiperonimia);
  • relacje oparte na związkach referencjalnych (litanijne zwroty do tej samej osoby <wszystkie deskrypcje mieszczą się w tym samym polu aksjologicznym>), synekdochy, metonimie i wyrażenia opierające się na związku przyczynowo skutkowym);


Pojęciem tym posługują się językoznawcy zajmujący się stylistyką lingwistyczną.


Opracowano na podstawie:

T. Dobrzyńska ,Tekst - w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1996, 125-143.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.