Słownik języka polskiego

Genus proximum

3 1 1 1 1 1 Rating 60%

Co to jest genus proximum?

Wyjaśnienie pojęcia genus proximum.

 

Genus proximum - definicja:

genus proximum to najbliższy rodzaj. W definicji wyznacza się ekstensję poprzez podanie genus proximum i differentia specifica (różnicy gatunkowej){linkr:related;keywords:gatunek,rodzaj;limit:5;title:Zobacz także}

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.