Słownik języka polskiego

Differentia specifica

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Co to jest differentia specifica?

Wyjaśnienie pojęcia differentia specifica.

 

Differentia specifica to różnica gatunkowa podawana na ogół w definicji obok genus proximum. Pojęcie z zakresu genologii.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.