Słownik języka polskiego

Eksplikacja

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Co to jest eksplikacja?

Wyjaśnienie terminu eksplikacja z perspektywy logiczno-lingwistycznej.

 

Eksplikacja - definicja:

  1. istotnie ulepsza definiendum przez wyklarowanie lub uzupełnienie znaczenia (nie wskazuje zastępnika terminu)
  2. wyjaśnianie polega na wyprowadzaniu uznanego z góry explanandum z innych zdań z góry uznanych

Źródła:

  1. Ajdukiewicz K. Logika pragmatyczna, Warszawa 1965, s. 398
  2. Bartmiński, R. Tokarski, Lulblin 1993.
  3. Falkenberg G., Definicja i eksplikacja: dwa rodzaje analizy językoznawczej, w: O definicjach i definiowaniu red. J. 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.