Socjologia - kurs podstawowy

Społeczeństwo, czyli pomiędzy ładem społecznym a społeczną dezorgannizacją.

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Przejawy ładu społecznego:

 • ograniczanie indywidualnej spontaniczności
 • komplementarność działań ludzkich
 • przewidywalność ludzkich zachowań
 • spójność norm wyznaczających porządek społeczny
 • ciągłość życia społecznego

Dezorganizacja:

Obiektywny wymiar dezorganizacji (wymiar społeczny):

 • przestępczość
 • narkomania
 • lekomania
 • alkoholizm
 • samobójstwa
 • choroby psychiczne
 • seksualne schorzenia dewiacyjne

Subiektywny wymiar dezorganizacji (wymiar psychologiczny):

 • poczucie bezsilności - jednostka uważa, ze skutki jej działań nie zależą od jej zachowania. Jednostka uważa, że nie ma wpływu na to, co się dookoła niej dzieje.
 • poczucie bezsensu - jednostka nie posiada nawet minimum jasności do podejmowania decyzji.
 • poczucie anomii - aby osiągnąć zamierzone cele, jednostka musi postąpić w sposób społecznie nieakceptowany.
 • poczucie izolacji kulturowej i społecznej - przekonanie o wyobcowaniu ze społeczeństwa.
 • poczucie samowyobcowania - brak możliwości samorealizacji, wyrażany w kategoriach deprecjacji.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.