Szkoła podstawowa - języka polski

Wiedza i umiejętności ósmoklasisty - Tworzenie wypowiedzi

4.5 1 1 1 1 1 Rating 90%

Spis treści

III Tworzenie wypowiedzi

Uczeń rozpoznaje, wskazuje, rozumie, stosuje, określa funkcje

Elementy retoryki

 1. wypowiedź
  1. gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi
  2. dokonuje selekcji informacji;
  3. redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi;
  4. zasady tworzenia tezy i hipotezy
  5. tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź
  6. zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
  7. funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę;
  8. buduje akapity
   1. jako spójnych całości myślowych
   2. zgodnie z zasadami
   3. stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych)
  9. stosuje
   1. formy gatunkowe
   2. kompozycję
   3. argumenty
    1. odnoszące się do faktów
    2. logiki
    3. odwołujące się do emocji
    4. odróżnia przykład od argumentu
    5. przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego;
   4. zasady spójności międzyakapitowej
 2. perswazja
  1. środki perswazji w reklamie
 3. manipulacja językowa

Mówienie i pisanie

 1. pisanie
  1. charakterystyka
  2. CV
  3. dedykacja
  4. dialog
  5. jako współczesna forma komunikacji
  6. list
  7. list motywacyjny
  8. ogłoszenie
  9. opis (także opis przeżyć wewnętrznych)
  10. opowiadanie (twórcze odtwórcze)
   1. związane z treścią utworu
   2. dalsze losy bohatera
   3. komponowanie początku i zakończenia na podstawie fragmentu tekstu lub na podstawie ilustracji;
  11. parafraza
  12. plan tekstu
   1. odtwórczy
   2. twórczy
  13. podanie
  14. podziękowanie
  15. przemówienie
  16. recenzja
  17. rozprawka
  18. scenariusz filmowy - na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów
  19. skrót
  20. sprawozdanie z
   1. spektaklu
   2. wydarzenia
   3. filmu
  21. streszczenie
  22. tekst o charakterze argumentacyjnym
  23. współczesne formy komunikacji np.
   1. blog
   2. czat
   3. e-mail
   4. forum
   5. SMS
  24. wywiad
  25. zaproszenie
  26. życiorys
  27. życzenia
 2. mówienie
  1. wygłasza z pamięci tekst
   1. ze zrozumieniem
   2. z odpowiednią intonacją
   3. z dykcją
   4. z właściwym akcentowaniem
   5. z odpowiednim napięciem emocjonalnym i z następstwem pauz
  2. interpretacja głosowa czytanych i wygłaszanych tekstów
  3. pytania do tekstu
  4. opowiadanie o przeczytanym tekście
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.