Szkoła podstawowa - języka polski

Wiedza i umiejętności ósmoklasisty - Samokształcenie

4.5 1 1 1 1 1 Rating 90%

Spis treści

IV Samokształcenie

 1. różne formy notowania
 2. zasady korzystania z zasobów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych oraz on-line
 3. słowniki
  1. języka polskiego
  2. specjalne
  3. terminów literackich
  4. typy definicji słownikowych, określa ich swoistość;
 4. zdobywanie informacji
  1. w różnych źródłach
  2. gromadzi wiadomości rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich
  3. selekcjonuje informacje
  4. krytyczna ocena pozyskanych informacji
  5. umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.